Analytická geometrie – přímka v rovině – parametrické vyjádření – příklad

Další příklady na analytickou geometrii

zdroj: mathematicator.com