Analytická geometrie – přímka v rovině – základy – parametrické vyjádření

Další příklady na analytickou geometrii

zdroj: mathematicator.com