Analytická geometrie – přímka v rovině - obecná rovnice přímky procházející 2 body

Další příklady na analytickou geometrii

zdroj: mathematicator.com