Analytická geometrie – vektorový součin – výpočet obsahu trojúhelníka

Další příklady na analytickou geometrii

zdroj: mathematicator.com