Analytická geometrie – vektorový součin – základy

Další příklady na analytickou geometrii

zdroj: mathematicator.com