David test page

Zde si zkoušej cokoliv psát a upravovat texty :)
 (pouze v textovém editoru, jiné funkce zatím neměn, aby jsi neohrozil chod webu)

PRÁVO

ÚVOD DO PRÁVA

 • - Právo = soubor pravidel lidského chování
 • - Stát = stát vydává všeobecně závazná pravidla a ta jsou nezbytná k udržení životaschopnosti občanů i celé společnosti
 • - Zákony = pravidla, která mají státem přesně určenou podobu, jsou vynutitelné státní mocí

- Existují i jiné normativní systémy:

 • náboženství – křesťané – pravidla Desatero božích přikázání
 • morálka – dobro vs. zlo

Právo vs. morálka

PRÁVO:

 • Ústřední hodnota - řád a spravedlnost
 • Tresty - odnětí svobody, finanční tresty, veřejné práce
 • Forma - psané
 • Vznik - později než morálka (dříve bylo právo i nepsané - tzv. ZVYKOVÉ PRÁVO)

MORÁLKA:

 • Ústřední hodnota -dobro
 • Tresty - výčitky svědomí, ztráta důvěry, tlak veřejného mínění
 • Forma - nepsané
 • Vznik -dříve než právo

- Právo je minimum morálky

- Morálka je přísnější, co se týče požadavků, ale právo je přísnější, co se týče trestů

- PRÁVNÍ VĚDOMÍ

 1. znalost právního řádu (neznalost zákona neomlouvá)
 2. představa o spravedlnosti a účelnosti právních norem