Baroko

Barokní architektura

-       jak je gotika rovná, tak baroko je křivé a zajímavé (chrámy myjí vzbuzovat Imaginaci)

-       celoevropský styl = ovlivní všechno … zklamání z renesance a návrat k víře  

Dientshofer

-       chrám sv.Mikuláše na Malé Straně

G. Santini

-       Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou

Barokní sochařství

-       sochy jsou většinou v pohybu (rozfoukané vlasy, …)

Matyáš Bernard Braun

-       sochy neřesti, 1/3 soch na Karlově mostě

Barokní malířství

Karel Škréta

-       portréty, obrazy slavných

Barokní hudba

Adam Michna z Otradovic – „Chtíc abys spal“, …

Barokní literatura

Bohuslav Balbín

-       jezuita, velký vlastenec, bránil Prahu proti Švédům

Bedřich Bridel

-       básník  

Osvícenství

 • -       spíše filozofická éra (nemá umění)– reakce na baroko
 •    zasáhne pouze vyšší společnost 
 • -       „kritika baroka, zbožnosti, …“

John Locke

 • -       myšlenka společenské smlouvy (mezi státem a lidmi je uzavřena smlouva, ve které člověk předá nějaké práva státu – napadení – nezbiju ho, ale nechám to na státu, aby ho chytl)
 • -       rozdělení moci (není možné, aby stejná organizace vydávala zákony a soudila je)
 •    ROZDĚLENÍ MOCI VÝKONNÉ A ZÁKONODÁRNÉ

Charles Montesquier

 • -       staví základy dnešního evropského práva
 • -       přidá MOC SOUDNÍ

Voltaire

-       boří veškerá dogmata (staví se silně proti církvi – nic se mu nestane, jelikož církevní představitelé jsou také osvícenci)

J.J.Roussae 

-       kniha o výchově dětí … propaguje: návrat k přírodě

D.Diderot + J. d´Alambert

-       pokus o vydání knihy: veškeré lidské vědění v jedné knize Encyklopedie

Církev:

 • -       vrcholní představitelé jsou osvícenci
 •    propagují Deismus (bůh stvořil svět, ale dál už nezasahoval)
 • -       „v silách každého člověka je, aby zlepšil svůj život, když se bude snažit“