Eneolit

 
 • Chlkolit (doba měděná)
 • Mezopotámie (Blízký východ) nejrozvinutější území světa - markantní vývoj (rozdíl od zbytku Evropy)
 • Nové organizování (městské státy)
 • Zpracování mědi
 • 3000 let př. n. l. klínové písmo (mladší), obrázkové písmo (starší), Egypt - hieroglyfické písmo
 • V evropě nejvyspělejší oblast = Jihovýchod, Balkánský poloostrov - naleziště kovů => rozvoj metalurgie

Hospodářství:

 • Pěstovány obiloviny, základní zelenina
 • Chov domestifikvaných zvířat
 • Zvětšuje se plocha orné půdy
 • Nový pracovní nástroj - dřevěné oradlo
 • Změna lidských sídlišť (osada, vesnice) - na strategicckém místě se staví hradiště (opevněné sídliště)
 • Fortifikace (větší důraz na obranu a opevnění)
 • Jednoduchá opevnění - příkop, val, dřevěná palisáda (později zdvojená palisáda)
 • Dva typy domů - menší k bydlení; větší (až 30m domy shromažďovací)
 • Člověk závislý na přírodě
 • Vzniká nová třída - bojovníci
 • Nárust kriminality, přepadání - z pracovních nástrojů se vyčleňují nástroje určené pro boj - sekeromlat, koncem eneolitu luk a šíp

Společnost:

 • Zánik matriarchátu - žena "pouze" dárkyně života, do popředí se dostává muž
 • Zrod patriarchátu (narůstá úloha muže)
 • Zmenšuje se rodina - základem je manželská dvojice
 • Diferenciace společnosti - prohlubují se rozdíly ve společenském postavení
 • Nerovnost mezi mužem a ženou

Duchovní život:

 • Rozvoj
 • Převládá kosterní ritus
 • Animismus & démonismus
 • Vznikají regionální božstva
 • Personifikace božstev
 • Mateřský kult se vytrácí - v popředí mužské symboly
 • Rozvoj uměleckého řemesla - keramika, šperkařství, kovotepectví
 • První stavby zasvěcené bohům (sakrální stavby)
 • Výstavba megalitů