Francie v 17.století

Ludvík XIII.

 • -       vláda je popsána v knize Tři mušketýři
 • -       spokojí se s vládou ve stylu – peníze, radovánky, lovy, …

Richelieu

 • -       kardinál, který vládne místo Ludvíka; velmi chytrý
 • -       vybuduje si geniální síť agentů a špehů v celé Evropě – umí ty data využít

páter Josef

-       velmi chytrý; pravá ruka Richelieua … Josef se setkává s vrahy, lupiči, atd…

Intendanti – mají plnou moc od Richeliua (kardinála)

 • -       můžou cokoliv (soudit, …, ale nevyužívají toho)
 • -       Richelieu se spojí se Švédy a bojují proto španělům (zvítězí - získají hranice)

1642 – Richelieu zemřel a tak na jeho místo nastupuje J.Mazarin

Ludvík XIV. (1643-1715)

 • -       je mu 5 let, a tak místo něj vládne J.Mazarin
 • Fronda = šlechta se snaží bojovat proti mladému Ludvíkovi, ale Mazanin ji potlačil!
 • -       po smrti Mazanina vládne Ludvík
 • -       obklopil se schopnými lidmi, dokázal je pochopit a poslouchat
 • ministr financí Jean Babtist Colbert – první makroekonom (nebohatší stát v Evropě)
 • -       Merkantilismus – bohatství země spočívá v množství zlata, které tady máme
 • o   Podporuje vývoz, ale zakazuje přívoz; zrušil vnitřní cla, …
 • -       nebál se investovat, a tak místo toho, aby Ludvík peníze hned utratil, tak je investoval zpět do státu s tím, že se mu to mnohonásobně vrátí – poslechl Colberta
 • -       nová kolonie v Americe – Luisiana
 • -       najednou má Ludvík tolik peněz, že neví co s nima

Francois Le Tellier

 • -       peníze investoval do armády, postaví se francouzská armáda (500 000 profesionálních vojáků) a chtějí dobývat svět
 • -       vynález bionety na flintách
 • -       Ludvík chce dosáhnout až na rýn
 • -       Francie chce dobýt Španělské Nizozemsko (Belgie)

1667-1668 Devoluční válka

 • -       jelikož je Francie tak silná, tak se za Belgii postaví Švédsko, Anglie, … - tak se raději stáhne
 • -       Francie to ale každý rok zkouší až se dostane do Nizozemska (chtějí Rýn), kde má naprostou převahu a tak roku 1690 Nizozemci prolomí hráze a 1/3 rozlohy je zaplavena mořem – Francouzi odchází a Nizozemci vysušují

1697 Rijswický mír … mír mezi Francií a Nizozemskem

1680 Reunijní války – Francie znovu získává „bývalé“ území

-       Ludvík buduje zámek Versailles jako zábavní park pro šlechtu, aby se nenudili a aby nekecali do vládnutí – největší pokoj: Zrcadlový sál

Válka o Španělsko

 • -       Španělsko bylo jeden z nejbohatších státu Evropy ve své dobré době, ale situace se postupně shoršuje
 •    Prohráli válku o La Manche, prohráli valku s Gézy, nemají už tolik zlata z Ameriky,…

Filip III.

 • -       provede očisku národa od Morisků
 •    Moriskové – Arabové, kteří přešli z Islámu na křesťanství

Filip IV.

 • -       Anglie se bojí velkého státu (ESP+RAK XXX ESP+FR)
 • -       když roku 1700 Karel II. umře, tak ve své závěti napsal, že se ESP odkazuje FR

Válka o dědictví Španělské:

 • -       do Madridu přijíždí Filip z Anjou, kde je korunován na krále
 •    mezitím Rakousko staví armádu, kterou Angličané převezou na lodích do Lisabonu

1703 – Rakousko obsadí Madrid

 • -       hlavní oporou rakouské armády je Evžen Savojský
 • -       Anglii vede John Churchill

1709 – bitva u Malplaqetu

 • -       Francie se zoufale brání a ubrání se (velké štěstí)
 • o   Celkově Francii zachrání, že umře Josef a Karlův plán spojit ESP a RAK v jeden stát – to se nelíbí Angličanům a tak vystoupí z koalice
 • 1713 Utrechtský mír – podepíšou všechny státy bez Rakouska
 • 1714 Rastadttský mír – jen dodatek – podpis Rakouska
 • -       Španělským králem se stává Filip z Anjou
 •    nikdy ale nesmí spojit Francii a Španělsko

Anglie

-  získá hodně ostrovů na obchod, výnosné právo Asiento, právo držet otroky, …

Rakousko v době války

-       1705 zemřel Leopold I.

Josef I.

 • -       velmi chytrý, má dobré nápady a energii je vykonat
 • -       drsným způsobem pročistí Vídeňský dvůr (vyhodí staré rádce, vyžene Jezuity,…)
 • -       má 2 dcery: Marie Josefa+Karel Bavorský … Marie Amálie+August Saský

Karel VI.

 • -       je římskoněmecký král (je bez nápadu, ruší reformy Josefa I.)
 • 1713 – velká morová epidemie (nemá syny a tak jen řeší, jak zachránit dynastii)

1713 - Pragmatická sankce

 • -       při vymření rodu se může dynastie „rozšiřovat“ přes dcery; zákaz rozdělení monarchie,…
 •    nakonec bude vážně mít jen jednu dceru: Marie Terezie
 • -       jelikož chce, aby mu uznali pragmatickou sankci, tak po celé Evropě rozdává majetek, dává velké dary, slibuje, ruší to co státy chtějí,…

1740 – Karel umírá velmi spokojený

Prusko

1700 Fridrich III. (I.)

Fridrich Vilém I. (1715-1740)

 • -       opustí královský dvůr a postaví si svoje sídlo na venkově
 • -       hlavní zálibou je armáda a vojsko
 •    vytváří militantní armádu, které je podřízeno všechno
 •    ne však kvůli válce, ale kvůli vojenským přehlídkám (tato armáda neválčí, ale má obrovskou disciplínu a až ji někdo použije, bude to nejlepší armáda) 

Fridrich II. (1740- ..... )

 • -       velmi špatné vztahy s otcem (byl dán do armády, kde skoro umře, protože hraje na flétnu a baví ho kultura)
 • -       všichni si myslí, že je to měkota, ale po vymření Habsburků (Karel VI.) tak armádu použije