Francie v 18.století

Ludvík XV. („po nás potopa“)

 • -       když se dostane k vládě, jde stát do háje (prohrává všechny války, …)
 • -       úpadek státní kasty – ztráta kolonií, čím dál větší výdaje – Versaillský dvůr
 • -       občas šlechta vyjíždí do měst a řádí (osvícenecké myšlenky = nespokojenost obyvatel)

Ludvík XVI.

 • -       chce všem pomáhat, nemá autoritu, nerozumní politice (ani nechce rozumět)
 • -       jeho manželka byla Maria Antoinetta (dcera Marie Terezie – Rakušanka)
 •    utrácí mnoho peněz – lidé si myslí, že ona může za to, že stát krachuje
 • -       ve Francii obrovské problémy s penězi, hladomory, venkov nepracuje, Paříž odříznuta od zásobování – hladovění; Francie pomáhá Americe zadarmo

Turgot (ministr financí)

-       měl dobré nápady na zlepšení situace, ale Ludvík to odmítl (bál se ženy a šlechty)

1789 Generální stavy

 • 1. Šlechta (350 poslanců – 1 hlas)
 • 2. Duchovenstvo (350 poslanců – 1 hlas)  
 • 3. Třetí stav (700 poslanců – 1 hlas)
 • -       nic se neřešilo, Třetí stav se rozhodl protestovat a odebrali se to tělocvičny, kde se samo zvolili parlamentem – Ludvík s tím nic neudělal
 • -       parlament Národní shromáždění: vydávají zákony, nepomáhá to (chce to čas)
 • -       po nějaké době poslal Ludvík do Versailles armádu – proti ní se postavila povstalecká armáda (obyvatelé Paříže)

dobytí Bastily

-       opevnění (Ludvíkovo vězení) – obyvatelé ji dobily – počátek Velké FR revoluce

Velká Francouzská revoluce

 • -       vzniká anarchie – vraždí se šlechta, dobývají se hrady a zámky
 • -       povstání národní gardy: L.A.Fayete
 • -       vzbouření poddaných – emigrace šlechty
 • -       parlament prohlásil Zákoník základních práv a svobod

1791 – ústava; politické strany Jakobíni (krajní levice) X Girondisté (umírněnější, střed)

M.Roberspierre (neúplatný, chudý, extrémisté), G.Danton, J.P.Marat, Just

-       začíná zase hladomor, Evropa chystá armádu (ENG, ESP, RAK, RUS)

1792 – král chce utéct – zrada revoluce (chycen a uvězněn – zavedli republiku)

 • -       budují novou armádu 500 000 dobrovolných mužů (bez platu, super morálka) - sami si zvolí velitele
 • -       Evropa útočí a z většiny území dobývá FR … bitva U ValmyFR X koalice Evropy

Konvent – zavedl to Just, národní shromáždění, přemluvil Jakobíny, aby popravili     Ludvíka –  stane se a šokuje to Evropu

Nadchází očista:

 • -       výbor veřejného blaha – zatýkají a zabíjejí = likvidují náboženství, šlechtice, bohaté, hromadné souzení, povraždění věznic = 100 000 mrtvých
 • -       „revoluce požírá své vlastní děti“ – Danton, Sint, Just, Marat – zabiti
 •   jediný Robespierre byl chudý a neúplatný; bohatí se domluvili a odstranili ho – končí Jakobínská diktatura
 •   zavedli – metr (jednotka)
 • -       Thermidor (červenec) – nový kalendář
 • -       Bílý teror – gilotiny pro Jakobíny

= zmatek, zhroucení, zklamání

     1795 – nová vláda Direktorium

-       myslí na sebe, parlament – korupce, zákony proti chudým      

Napoleon Bonaparte

-       vynikající stratég (armádu rozdělí na části a pohybuje s ní jako šachovými figurkami)

1793 obléhání přístavu Toulon (poprvé se proslavil Napoleon)

1795 Napoleon rozprášil povstání

1.koalice (ENG+PRUS+RAK)

bitva na Rýně (Prusko je rozprášeno Francouzskou armádou pod vedením J.V.Moreaua)

1796 – první jeho větší tažení do Itálie proti Habsburkům

-       Napoleon s sebou přiveze Italům myšlenku osvobození od Habsburků

1797 – Campo Formio – mír mezi Francií a Habsburky (Francie získá velké území)

-       Francie se dala do bojů a získává obrovské území a zavadí tzv. Sesterské republiky (Cisalpská, Ligurská, Batavská, Helvétská) – tvoří nárazník při problémech

-       chce válčit proti Anglii a tak dostane geniální nápad: nezaútočí na ostrov, ale do Egypta, kde přeseknou dopravní tepnu do Indie

1799 – oblehnou Egypt; připlují Angličané – nevylodí se, ale jen zablokují přístav

1802 – kapitulace Francouzské armády – Napoleon uteče

1799 – padá Direktourim – moc zkorumpovaní  

-       Paul Barras se domluví s Napoleonem, který vtrhne do Francie a začne vládnout

o   dohoda: Napoleon zabere Francii a pak ji vrátí Barrasovi

o   Napoleon vybuduje konzulát

2.koalice (ENG+RUS+RAK)

-       hlavní rozdíl je, že se připojí velká ruská armáda

bitva u Marenga (1800)

-       Napoleon to pokazil, FR armáda je rozprašována a zachrání ho jen omyl, že Napoleonův plukovník zaútočí moc brzo a tím vletí Rakušanům do zad

mír z Luneville (1801)

-       mír mezi Francií a Habsburky … (potvrzení míru Campo Formio)

mír Amienský – mír mezi Anglií a Francií

 • -       díky těmto mírům se může Napoleon starat o reformy
 •    získal půjčky z Nizozemska, uzavře concordát - (smlouva církve a státu)
 • -       Napoleon se sám vyhlásí francouzským císařem (papež ho přijel korunovat)

1802 – Napoleon znovu získá Haiti

3. koalice - 1804 (ENG+RUS+PRUS+RAK+ESP)

 • -       Napoleon si tak věří, že dává dohromady invazní armádu
 • -       buduje tzv. Invazní lodě – Anglie to zablokuje

Villenevie

-       podaří se mu prorazit barikády a dopluje až k Gibraltaru, ale tam mají Britové lodě a tak to obrátí a pojede do Karibiku, kde se Britům ztratí a popluje znovu do Evropy (chyba jen v tom, že Britové si hodně lodí nechali u La Manche)

bitva u Trafalgaru

 • -       největší námořní bitva; zemře admirál Nelson (Brit)
 • -       Francie bude úplně rozprášena - toto byl poslední pokus o dobytí Britských ostrovů
 • -       Napoleon se rozhodne, že dobije Vídeň
 • o   Rakousko se domluvilo s Ruskem (sami Rakušané by se neubránili)

bitva u Slavkova

-       Napoleon přesně naplánuje průběh bitvy – uhodne psychologii cara

o   Pracký kopec – geniální plán Napoleona

-       velmi krvavá bitva (9hodin) – Rusové jsou rozprášeni a ještě se asi 2000 vojáků utopí na útěku v rybníku, který byl zamrzlý (děly ho FR rozboří-led)

Bratislavský mír – Habsburkové ztrácí území … konec bitvy 3.koalice

-       3 dělení Polska (1772,1792, 1795)

o   Poláci pohoří na 100% demokracii (nikdy se nedomluví všichni šlechtici)

o   rozdělení mezi Rakousko, Rusko, Prusko

-       Napoleon získá spojenectví Polska tak, že slíbí, že založí nové Polsko:  

Varšavské knížectví

1807 Tylžský mír – mír mezi Francií a Rusko

 • -       Napoleon byl na vrcholu své moci (1/2 Evropy)
 • -       jediný stát, který Napoleonovi vadí je Anglie a tak zavede Kontinentální blokádu
 •   odříznutí Anglie ve vývozu (v podstatě Anglie nepotřebuje Evropu, ale Evropa potřebuje Anglii)

1808 – Portugalsko vypoví Kontinentální blokádu a tak Napoleon svolá armádu z celé Evropy

 • -       Portugalsko bude poraženo a odchází domů, ale udělá osudovou chybu – zastaví se, aby dobyl svého největšího spojence Španělsko (ESP bojuje partyzánskou válkou a to Napoleonova armáda neumí)
 •   Začíná se budovat 4.koalice
 • -       Napoleon se naštve, dobije Madrid obrovskou krutostí, a tak pochoduje do Rakouska, kde také vyhraje

1809 bitva u Wagramu – Francie X Rakousko (největší porážka Rakouska)

-       Napoleon si vezme za ženu Marii Louisu (dceru Františka)

největší Napoleonova chyba:

 • -       Rusko také porušuje Kontinentální smlouvu a tak se rozhodne, že se vydá do Moskvy
 • -       armáda táhne s sebou jídlo,ale to nestačí: hlad, zima + partyzánské útoky Rusů

bitva u Borodino

 • -       Rusové zaútočí na (pro FR) nevýhodné pozici, ale i tak RUS sotva remizují
 • -       Napoleon dojde k Moskvě, kterou před ním M.Kutuzov zapálí a odejde = Napoleon si myslí, že vyhrál a prováhal čas na ústup = hlad, nemoci, ruská zima, …

5.koalice (RUS+RAK+ESP+SWE+ENG+… X FR) – koalici vede C.Metternich

-       Napoleon stihne sehnat tak cca 150 000 vojáků, ale koalice přijde moc brzo

1813 bitva u Lipska

 • -       prohra Napoleona
 • -       Napoleona zničí velká chyba; naplánoval velmi chytrý ústup přes most, ale ten most vyhodili do vzduchu moc brzo a Napoleon zůstal na špatné straně mostu (armáda zajata – Napoleon uteče do FR a vzdává se funkce – abdikuje)

1814 konec válek – Vídeňský mír

 • -       Napoleon internován na ostrov Elba
 • -       padá Napoleonský režim a přijíždí Ludvík XVIII.

Ludvík XVIII.

-       zpět království … začínají se hledat viníci FR revoluce

Ch. Talletrand – Napoleonův ministr zahraničí

 • -       vždy je na správné straně (ve všech situacích byl vítěz)
 • -       Talletrand zachrání Francii geniální diplomacií (se všemi je kamarád)
 •    Velmi dobře měl rozjeté jednání, ale roku 1815 Napoleon utekl

1815 – Napoleon utíká z Elby a staví novou armádu

-       Napoleon doufá v celoevropskou revolucí

100 denní císařství

bitva u Waterloo – ENG+PRUS     XXX     FR

-       Napoleon odchází do FR, odkud bude odvezen na ostrov St.Helen

Mírová jednání po Napoleonských válkách:

-       územní změny – FR přichází o Belgii

1818 další Vídeňský kongres

 • -       nový Polský stát
 • -       zaniká státní útvar Římská říše a vznikají „Německé státy“
 • -       Anglie si ponechává od Holanďanů Cejlon
 • -       zásady, aby nevznikaly nové povstání

Svatá aliance (sepsal: car Alexander; vede: Metternich)  

-       princip legimitivy (stále vládne jeden královský rod); boj proti nekřesťanům (myšleno proti Turkům)

o   podepisují to všechny státy Evropy

-       jediný problém je, že myšlenka Francouzské revoluce pořád žije = francouzští vojáci byli všude a všude vyprávěli o parlamentu, velké volnosti, …

-       vznikají tzv. Národnostní hnutí (národ má právo na vlastní jazyk, území, historii,…)

o   všichni chtějí ústavu, i když nikdo neví co to je

1815 – 1648 Boje proti povstáním:

FRANCIE

-       ve Francii vládne Ludvík XVIII. (1815-1824)

-       zůstávají některé reformy z FR revoluce

Karel X. (1824-1830)

-       největší nepřítel Napoleona

-       omezení volebního práva, omezení svobod, omezení práv parlamentu, začíná hledání viníků z revoluce, vrací majetek církvi

Červencová revoluce – Karel X. uteče z Paříže a už se nevrátí

o   chvíli se zdrží i v česku (s kamarádem Jáchym Barand)

-       vrací se práva do rukou parlamentu a jako král bude zvolen Ludvík Filip Orleánský

Ludvík Filip Orleánský  - bude tzv. Červencová monarchie

 • -       nemá žádné práva (vládne parlament) – pouze rozvoj průmyslu
 • -       útok na Mexiko (FR X Mexiko)- v Mexiku nabízí vládu pro Maxmiliána (souhlasí)

1865 – končí válka proti USA – Napoleon rezignuje a stahuje vojáky, ale Max.tu chce zůstat a nakonec bude popraven (poprava byla kritizována celým světem)

 • -       smrt syna Rudolfa; sebevražda; zastřelil milenku a pak i sebe
 • -       teorie: Rudolf asi chystal proti otci převrat   

SPANĚLSKO

 • -       ztráta Jižní Ameriky; osvobodí je 1820 S.Bolívar
 • -       nemají peníze – neplatí armádu

RUSKO

 • -       car Alexander udělal vojenské vesnice (něco jako vojenský tábor) – bouří se!
 • -       až zemře, tak se začnou bouřit

Děkabristé povstání

-       povstalci chtěli zabít generála Konstantina, ale ten řekl, že není král, že mají zajmout Mikuláše I., ale ten do té doby stihl postavit armádu a povstání potlačí

ŘECKO

1822 - Řecké povstání

 • -       Řekové jednoznačně vyhlásili samostatnost (odtrhli se od Turků)
 •    Řecko je jeden z nejbohatších států tehdejší Evropy – obchoduje na moři  
 • -       při řeckém povstání krachla Svatá aliance – Řekové se postavili proti nekřesťanskému panovníkovi (Turecko) – Rusové se okamžitě připojí k Řekům
 • -       A.Ypsilanti – ruské generál … Řekové budou Rusům vděční

1827 bitva u Navarino – flotila FR + ENG + RUS  X  Turecko

 • -       Turecko-egyptská armáda se vzdá
 • -       vraždění na Chiu – obraz Eugen Delacroix  

POLSKO

-       povstání proti Rusku – potlačeno – utíkají do Prahy  

RAKOUSKO + ČESKO

František I. (1792-1835)

 • -       konzervativní – nechce nic měnit = zpět do feudalismu
 • -       suchar; 4 manželky – 13 dětí – jediné normální dítě je Marie Louisa, která byla provdána za Napoleona – syn Orlík (-v izolaci)
 • -       2 synové: Ferdinand a František Karel (oba jsou mentálně retardování)
 • -       věděl, že žádné z jeho dětí nejsou schopné vlády a tak nechat vytvořit Geniální radu – členové . Metternich, Ludvík, Kolowrat-  vládli za prince

Ferdinand V. Dobrotivý (Ferdinand V.)

 • -       byl v dětství nemocný, jeho vývoj je výrazně opožděný, epileptické záchvaty
 • -       zajímá ho biologie, ale politika ne  
 • -       je impotentní a Metternich se bál, že už nebude vládnout a tak zajistil manželství- Ferdinand + Marie Anna (-spíše opatrovatelka)
 • -       jak zemřel jeho otec František I., začal „vládnout“ – byl spíš na oko(za něj Metternich)
 • -       A.Windisgratz o něm řekl, že je se studenty, a tak ho prohlásil za nesvéprávného   
 • -       začal investovat hodně peněz do železnice (do dnes nejhustější na území R-U)
 • -       nemíchal se do politiky – ve Vídni byla revoluce a generálové chtěli revolucionáře zabít (řekl: „do mého lidu se střílet nebude“)
 • -       nakonec odešel do důchodu - žil v Praze s manželkou a dával hodně peněž do Prahy

František Karel

 • -       manželka Žofie Bavorská
 • -       měl 2 syny: (asi Orlíkovi) – František Josef, Maxmilián

1815-1848 Metternichův režim

 • -       velice tvrdě šel proti revoluci, zaváděl normální a tajnou policii –všichni se bojí
 • -       nejvíce hlídá studenty –kdo má u sebe zakázanou knížku - vyhozen ze všech škol R-U
 • -       velká cenzura knih a literatury vůbec (všechno podrobně prozkoumáno)
 • -       v této době upadá školství, všechno se upravuje, celé školy jsou pod kontrolou, nejvíce se učí o revoluci – největší grázlové Žižka, Napoleon, …

Národní obrození

-       začíná zrušením nevolnictví

Dobrovský – zkoumá cizí jazyk – český

V.Thám – dramatik, věnuje se divadlu + publikum čeští lidé

-       strhává na sebe mnoho pozornosti + fandili mu lidé