Husitská revoluce

Začíná 1. pražskou defenestrací
- Václav IV. umírá na mrtvici, 1419 – 1436 České země bez panovníka
- Husité radikální, střed a umírnění
- Vládnou čtyři hejtmani, vliv kněží

Čtyři pražské artikuly – společný husitský program

  1. Svobodné hlásání slova Božího
  2. Přijímání podobojí
  3. Zbavení církve světského majetku a vlády
  4. Veřejné tresty smrtelných hříchů

1420 Zikmund vede 1. křížovou výpravu do Čech
- Obléhá Prahu, bitva na Vítkově, Zikmund poražen
- Korunován králem, krade korunovační klenoty a odjíždí pryč
Čáslavský sněm – 1421, ustanovena vláda dvaceti vladařů (5 pánů, 7 zemanů a 8 měšťanů)
- Zikmund odsouzen jako velezrádce, sesazen z trůnu
Radikální husité vyhnáni z Tábora – oslabení vlivu chudiny
Jan Žižka spory s táborským kněžstvem – boj proti katolíkům a umírněným husitům
Další čtyři křížové výpravy do Čech, v čele Zikmund
- 2. křížová výprava do Čech – bitva u Žatce (1421), Kutné Hory (1422), Malešova (1424)
V bitvě u Přibyslavi (11.10.1424) Žižka umírá, do čela táboritů Prokop Holý
- 3. křížová výprava do Čech – bitva u Ústí nad Labem (1427), pronásledování křižáků
- 4. křížová výprava do Čech – bitva u Tachova (1428)
- 5. křížová výprava do Čech – bitva u Domažlic (1430), vojsko zastrašeno zpěvem husitů

Husité mají jako zbraně zemědělské nástroje (řemdihy, palcáty, sudlice, kované cepy)
- Staví vozovou hradbu, využívají terén, moment překvapení, zastrašují nepřítele
Spanilé jízdy (rejsy) – na Slovensko a do Polska, šíření husitských myšlenek, loupeže
- Zikmund nabízí husitům vyjednávání na koncilu v Basileji
- Husité se po zkušenostech z Kostnice bojí účastnit koncilu, chtějí záruky
Soudce chebský – 1432, dohodnuty podmínky dalšího jednání
Koncil v Basileji – 1433, nedošlo ke konkrétní dohodě, snaha znepřátelit husity navzájem
Bitva u Lipan – 1434, rozkol husitů, porážka radikálních husitů, konec polních vojsk
Basilejská kompaktáta – 1436, přijímání podobojí, zabavení majetku církve
- Zikmund zvolen českým králem, moc a majetek v rukou panské jednoty
Odpůrci proti dohodě – vedeni Janem Roháčem z Dubé, 1437 dobyti a oběšeni