Konec 1. světové války

 

 • -       11.11.1918 – všechny válčící strany za Trojspolek se postupně vzdali/příměří – poslední kapituluje Německo
 • -       teď skončila válka, musí přijít mírová smlouva, aby byl i politický mír v FR – organizuje světovou konferenci – chtějí potrestat Němce

Pařížská mírová konference

 • -       je tady svoláno 32 vítězných států (zástupců) – ti se domluví na reparacích poražených států (=Německo, Turecko, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko)- poražené státy jen čekají na výsledek- jsou zde postaveny komise – peněžní, územní vyrovnání, …
 • -       celou konferenci ale řídí VB+FR+USA+IT – ostatní vítězné státy mohou jen podávat nápady- za Československo byl vyslán Kramář: spojení s mořem(plocha a pak vlak) – bylo to zamítnuto

5 mírových smluv – musí poražení podepsat

Versailská mírová smlouva – (s Německem) - !!!!!! -

 • -       potrestání válečných zločinů, odevzdat: Alsasko + Lotrinsko, Polsko a Dánsko částečně; Sársko referendum 
 • -       omezení armády – jen 100k vojáků, odevzdání zbraní, lodě, letadla (-bere FR)
 • -       zákaz vedení (jen profesionální armády)
 • -       zmezinárodnění vzdušného prostoru (může tady létat kdokoliv) + přístavy- u Rýna – 50 km bez vojska
 • -       FR si bere města jako rukojmí
 • -       Reparace budou astronomické – platí v naturálií (60-70% celého státního rozpočtu pro FR na 50 let)- Němci – „nespravedlnost“, mírová smlouva je pro NĚM devastující (proto Hitler uspěl u lidí)- FR to bere jako odplatu za válku, nechtějí od ničeho odstoupit i když nemůže NĚM platit – FR zabere Porůří NĚM území vojensky
 • -       FR vede G.Clemanceau (chce zničit NĚM), VB vede D.Lloyd George a za IT vede V.Orlando, za USA je tu jejich prezident Wilson (ten smlouvu nepodepíše – velké reparace)- celou konferenci vede Clemanceau
 • -       založí se Společnost národů – místo válek se bude diskutovat za stolem – neúspěch protože nemají společnou armádu

Saint-Germanská smlouva – (s Rakouskem) - !!!!!! -

 • -       musí platit reparace, musí odevzdávat území (IT-Jižní Tyroly) také Ters
 • -       tyto ztráty nejsou tak velké, ale musí souhlasit se vznikem nových států
 • -       po Dunaji může jezdit každý
 • -       zákaz armády a nesmí se spojit z NĚM (ani podle názvu)

Neuillská smlouva – (s Bulharska)

 • -       ztratili Makedonii pro SHS (vznik SHS); Thratii pro Řecko 
 • -       omezení armády + peněžní reparace

Trianonská smlouva – (s Maďarskem) - !!!!!! –

 • -       ztratí 2/3 území – je to pro ně nepřijatelné, nepodepíšou to
 • -       1919 udělali povstání (chtěli vyvolat válku v Evropě, nespokojeni)
 • -       chtějí zpátky své území, nakonec jsou vojenskými hrozbami zastrašeno (podepsání)- ztrácí: Slovensko, Podkarpatská Rus – ČSR; Sedmihradsko pro Rumunsko, Vojvodin (SHS) 
 • -       státy, kt.získali území Maďarů, můžou všechen majetek Maďarských občanů vzít
 • -       území je velice nešikovně rozděláno – nehledí na etnicitu (problémy i dnes – J SVK)
 • -       podepsali to v roce 1920 – začalo jejich mezinárodní trauma

Sevreská smlouva – (s Tureckem)

 • -       Turkům se berou 4/5 jejich území – nepodepíšou to
 • -       ztrácí: Sýrii, Mezopotámii, Kurdistán, …
 • -       válčili zde Britové – slíbili toto území 3 státům – vznik:
 •   Mandátní správa – byla to vláda států, které ještě nebyly schopné sami fungovat
 •   Nadvláda nad územím, kt.neumí udělat stát
 •   Palestina, Mezopotámie, Togo, Namíbie – všechno pod mandátní správou Britů nebo Francouzů
 • -       všechny ostrovy v Egejském moři připadnou Řecku
 • -       omezení armády, reparace, …- zase to nepřijmou a tak začnou válčit s Řeckem
 • -       povstání v Turecku:  vede generál Mustafa Kemal – řekl, že musí podepsat a postupně vybuduje skvělé Turecko

Washingtonská konference

-       řeší se zde daleky východ + Tichomoří- samostatnost Číny- demilitarizace lodí- Japonsko musí vrátit území

Versailsko-Washingtonský systémUspořádání světa             

-       v žádné konferenci není Rusko-Bolševici jsou nebezpeční, nikdo s nimi nespolupracuje, ostatní státy neuznávají Rusko