Hospodářské a společenské změny na počátku vrcholného středověku, vývoj českého statu v tomto období - maturita