Jihozápadní a západní Asie


Jihozápadní Asie


Vymezení regionu

1) styčná oblast 3 světadílů (Evropa, Asie, Afrika)

2) strategicky a hospodářsky důležitá část světa

3) celkem 16 států

Afgánistán, Bahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Turecko


Přírodní podmínky

1) Arabský poloostrov, poloostrov Malá Asie, Kypr

2) Zagros, Íránská vysočina, Hindúkuš

3) nejníže položené místo na souši – Mrtvé moře (-400m)

4) rozsáhlé pouště (Rub-al-Chálí, Nafúd, Dahná, Lút, Velká solná poušť)

5) velká nížina – Mezopotámská (Eufrat a Tigris)

6) převládá kontinentální, suché subtropické podnebí

7) dále středomořské klima, suché horké tropické klima (pouštní oblasti)

8) říční síť – málo vyvinutá, častá vádí (občasné toky)


Obyvatelstvo

1) asi 250 mil obyvatel (nízká hustota osídlení)

2) většina obyvatel - pobřeží, Mezopotámská nížina

3) nejméně zalidněno – hory Íránu a Afganistánu a vnitrozemí Arabského poloostrova

4) nejlidnatější země – Turecko (cca 75 mil obyvatel)

5) vysoké přirozené přírůstky obyvatel ve většině zemí

6) urbanizace cca 50% (nejvíce Kuvajt, Katar, Izrael)

7) pestrá struktura národů i jazyků

8) nejpočetnější národy: Arabové, Turci, Peršané, Paštůnci

9) početné národnostní menšiny - Kurdové, Arméni, Ázerbajdžánci

10) islám – převládá ve většině zemí

11) judaismus – Izrael (židé), křesťanství - Libanon,Kypr

12) podstatná část obyvatel zaměstnána v zemědělství


Průmysl a nerostné suroviny

1) nejbohatší ložiska ropy na světě (pobřeží Perského zálivu)

2) víc než polovina světových zásob ropy a třetina těžby

3) rozhodující je těžba ropy a její vývoz do EU a Japonska

4) vývoz ropy pomocí tankerů + ropovody do přístavů

5) největší producenti ropy – členské země OPEC

6) Saudská Arábie, Kuvajt, Katar, Irák, Írán, Spojené arabské emiráty

7) petrochemický průmysl (Saudská Arábie) a výroba elektrické energie

8) těžba a zpracování zemního plynu

9) vývoz kapalného zemního plynu do EU, Japonska, USA – Saudská Arábie, Írán

10) těžba chromitů – Turecko

11) těžba fosfátů a draselných solí – Izrael, Jordánsko

12) Izrael – nejvyspělejší země (zbraně, léčiva, elektronika)

13) Izrael - broušení diamantů, chemický, textilní a potravinářský průmysl

14) Turecko, Libanon, Írán – strojírenství, chemický, textilní, potravinářský průmysl

15) výroba perských koberců – Írán

Zemědělství

1) převážná část obyvatel zaměstnána v zemědělství

2) převládá rostlinná výroba

3) subtropické O+Z, obilniny, luštěniny, ořechy, mandle, datle, vinná réva, tabák, bavlník

4) živočišná výroba – ovce, kozy, velbloudi

5) zemědělství většinou závislé na zavlažování

6) intenzivní středomořské zemědělství - Izrael, Turecko a Libanon


Problémy

1) Izraelsko-arabský konflikt (Hamás, Hizbálláh)

2) Kurdové – Irák, Turecko

3) válka v Iráku

4) válka v Afgánistánu (2001 – porážka Talibanu)

5) válka mezi Irákem a Íránem (1980 – 1988)

6) obsazení Kuvajtu a jeho osvobození od Iráku (1990-91)

7) produkce a vývoz opia (Afgánistán)

8) nerovné postavení žen v islámských zemích

9) rozdělený Kypr (zelená linie)

10) spory mezi křesťany a muslimy v Libanonu

11) opěrné body mezinárodního terorismu

12) vývoj jaderných zbraní - Írán


Izrael

1) údolí řeky Jordán, Mrtvé moře, Negev, Akabský záliv

2) subtropické, středomořské podnebí, horká suchá léta

3) macchie, na jihu pouštní vegetace

4) ložiska fosfátů, draselných solí, méně: Cu, ropa, plyn

5) 6,7 mil obyvatel, Židé (82%), Arabové (14%), hebrejština, arabština

6) judaismus (82%), islám (14%), křesťanství (3%)

7) velká hustota obyvatel (cca 265 obyv./km²) - střed, pobřeží  

8) vysoká urbanizace (92%)

9) výrazná imigrace židů ze všech částí světa do Izraele

10) vysoká střední délka života (M 75, Ž 79)

11) vyspělý průmyslový stát s vysokým zahraničním kapitálem

12) 25% obyvatel pracuje v průmyslu, 3% v zemědělství

13) těžební průmysl - fosfáty (poušť Negev, do 10.místa na světě)

14) těžební průmysl – draselné soli (Mrtvé moře)

15) chemický průmysl – výroba hnojiv, petrochemie

16) strojírenství, elektrotechnika – zbraně, PC, software

17) textilní průmysl a potravinářství (konzervárenství)

18) speciální obor (broušení diamantů)

19) intenzivní, plně mechanizované, závlahové zemědělství

20) soukromé farmy a kibucy (izraelská zemědělská družstva)

21) rostlinná výroba – grapy, víno, zelenina, brambory, pšenice, bavlna

22) živočišná výroba - ovce, skot, kozy, drůbež

23) kvalitní silniční a železniční síť, mezinárodní letiště – Tel Aviv

24) námořní doprava – Haifa, Ejlat

25) cestovní ruch – Jeruzalém, Nazaret, Betlém, Jericho, Mrtvé moře

26) nacistická genocida židů za druhé světové války (6 mil)

27) 1948 - vznik Izraele, rozhodnutí OSN, na původním území

28) arabsko-izraelské války (1967 – šestidenní válka)

29) sporná území - Gaza, Golanské výšiny, západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém

30) OOP, Hamás, Hizballáh, 1993 – mírová dohoda  

31) Jeruzalém – hlavní město, tři kultury, UNESCO památka

32) Tel Aviv – Yafo – hospodářské centrum státu

Turecko

1) Malá Asie, Anatolie – vysoko položená, suchá plošina

2) východ (Kavkaz), sever (Pontské pohoří), jih (Taurus)

3) hospodářství - pobřežní oblasti (hlavně západ)

4) velké ekonomické rozdíly jednotlivých oblastí

5) hospodářská centra – Istanbul, Izmir, Ankara a centra těžby NS

6) produkce obilovin, při pobřeží trvalé kultury

7) pastevectví – hlavně vnitrozemí

8) velká vyjížďka za prací do západní Evropy

9) cestovní ruch (pobřeží – letoviska, Antalya)

10) východ – velké národnostní menšiny (Kurdové, Arméni)

11) 75 milionů obyvatel, NATO, usiluje o vstup do EU

12) těžba NS – černé uhlí, chrom, magnezit

13) hutnictví a strojírenský průmysl

14) v minulosti světová velmoc (Osmanská říše)Západní Asie


Vymezení regionu

1) Zakavkazsko, Kazachstán a Střední Asie

2) celkem 8 států

3) všechny státy jsou členy SNS

4) všechny státy – hospodářsky velmi málo rozvinuté

Arménie Kyrgyzstán

Ázerbajdžán Tádžikistán

Gruzie Turkmenistán

Kazachstán Uzbekistán


Přírodní podmínky

1) Kavkaz, Pamír (7500m), Ťan-Šan, Altaj, Kazašská plošina

2) Turanská a Kaspická nížina, pouště Karakum a Kyzylkum

3) proláklina Karagije (-132 m, u Kaspického moře) – nejnižší bod regionu

4) Aralské jezero, Kaspické moře, jezero Balkaš

5) celá střední Asie – bezodtoká oblast

6) řeky Syrdarja, Amudarja, Irtyš, Torgaj, Išim, Kura, Araks

7) subtropické podnebí – pobřeží Černého moře a část Kaspické oblasti

8) kontinentální suché podnebí s velkými rozdíly teplot   


Obyvatelstvo

1) více než 70 mil obyvatel

2) urbanizace pouze 40%, nerovnoměrné rozmístění obyvatelstva

3) altajská jaz.rodina-turkitské jazyky:Ázerbajdžánci,Kazaši,Kyrgyzové,Turkméni,Uzbekové

4) kavkazská jazyková rodina - Gruzíni

5) indoevropská jazyková rodina - Arméni (samos.větev), Tádžikové

6) islám-většina, křesťané (Arménie, Gruzie)


Průmysl a nerostné suroviny

1) zemní plyn, ropa, černé uhlí, fosfáty, železná ruda, rudy neželezných kovů

2) těžební průmysl –zemní plyn (Turkmenistán), ropa (Ázerbajdžán)

3) těžební průmysl – černé uhlí a rudy kovů (Kazachstán)

4) petrochemie, textilní a potravinářský průmysl
Zemědělství

1) závislé na umělém zavlažování

2) světově významná bavlnářská oblast: Uzbekistán, Turkmenistán

3) pšenice – Kazachstán, ovoce a zelenina - Zakavkazsko

4) živočišná výroba – ovce, skot, koně


Problémy

1) přírodní katastrofa Aralského jezera

2) Arménsko-Ázerbajdžánský konflikt (spor o Náhorní Karabach)

3) Gruzínsko-Abchazský konflikt

4) ozbrojené srážky v Jižní Osetii

5) občanská válka v Tádžikistánu

6) autoritativní režimy (např.Turkmenistán)


Důležité vývozní produkty

Ázerbajdžán – výrobky z ropy

Kazachstán – pšenice, neželezné kovy, uhlí

Kyrgyzstán – elektřina

Tádžikistán – neželezné kovy

Turkmenistán – zemní plyn, výrobky z ropy, bavlna

Uzbekistán – bavlna, neželezné kovy


Kazachstán

1) 2,7 mil km² - 9.největší na světě, část leží v Evropě

2) velké nížiny: Kaspická a Turanská, pouště – jih

3) V a JV velká pohoří – Ťan Šan a Altaj

4) velká jezera: Kaspické moře, Aralské jezero, Balchaš

5) bezodtoké oblasti, výjimka – Irtyš

6) stepi, pouště, polopouště, suché kontinentální klima

7) černé uhlí, ropa, zemní plyn, fosfáty, Fe, Cr, Cu, Pb, Zn, Mn

8) Kazaši + Rusové(37%), islám (většina), křesťanství

9) velmi nízká hustota obyvatel – 6.obyv./km²

10) 34% obyvatel pracuje v průmyslu a 24% v zemědělství

11) těžební průmysl – černé uhlí (Karaganda, Ekibastuz), světová ložiska

12) těžební průmysl – železná ruda, chrom (1.místo na světě)

13) hutnictví, strojírenství a chemický průmysl (výroba hnojiv)

14) chov ovcí a koní (hlavní je živočišná výroba)

15) pšenice, ječmen, bavlník, ovoce, zelenina

16) Astana – hl.město (dříve Akmola, dříve Celingrad)

17) hospodářská centra – Alma-Ata, Karaganda

18) jih – Bajkonur, odpalovací rampy, 1994 - pronajat Ruské federaci