Kolmost přímek a rovin

Ukázka příkladu číslo 1.

Napište obecnou rovnici roviny, která prochází bodem

příklad na kolmost přímek a rovin

a je kolmá k přímce s parametrickým vyjádřením

příklad na kolmost přímek a rovin

Řešení:

příklad na kolmost přímek a rovin

Ukázka příkladu číslo 5.

Napište obecnou rovnici roviny, která prochází bodem

příklad na kolmost přímek a rovin

a je kolmá k přímce

příklad na kolmost přímek a rovin

Řešení:

příklad na kolmost přímek a rovin

Ukázka příkladu číslo 14.

Je dán bod

příklad na kolmost přímek a rovin

a dvě roviny

příklad na kolmost přímek a rovin

Najděte obecnou rovnici roviny, která prochází bodem A a je kolmá k rovinám

příklad na kolmost přímek a rovin

Řešení:

příklad na kolmost přímek a rovin

reklama