Rovnice s komplexními čísly

Ukázka příkladu číslo 2.

Řešte v C:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Řešení:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Ukázka příkladu číslo 12.

Řešte v C:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Řešení:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Ukázka příkladu číslo 27.

Řešte v C:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Řešení:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Ukázka příkladu číslo 37.

Řešte soustavu rovnic v C:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Řešení:

příklad na rovnice s komplexními čísly

Ukázka příkladu číslo 45.

Je dán pravidelný pětiúhelník se středem v počátku, jehož jeden vrchol je obrazem komplexního čísla i. Určete komplexní čísla, jejichž obrazy jsou zbývající vrcholy pětiúhelníku.

Řešení:

příklad na rovnice s komplexními čísly

reklama