Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Ukázka příkladu číslo 2.

Řešte v R rovnici:

příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Řešení:

příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Zkouška:

příklad na příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Ukázka příkladu číslo 3.

Řešte v Z:

příklad na příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Řešení:

příklad na příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Zkouška:

příklad na příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Ukázka příkladu číslo 6.

Řešte v R:

příklad na příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Řešení:

příklad na příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

Zkouška:

příklad na příklad na rovnice s neznámou ve jmenovateli

reklama