Jak žijí ptáci

Straka hledá, co by vzala,

Sojka na ni žalovala.

Sova v noci myši loví.

Je tu s námi? Možná, kdo ví?

Co je támhle za ptáčka?

Kuku, já jsem kukačka.

Obrázek