Reklama:

Český stát za vlády Lucemburků - maturita

(vypracovaná maturitní otázka)

 

Reklama:

Český stát za vlády Lucemburků

 

Jan Lucemburský 1310-1346

 • byl mladý, přijelo s ním hodně vládců, to se nelíbilo české šlechtě
 • 1310 – Nástupnický diplom pro Jana Luc. = podmínky, za kterých ho Češi přijali na český trůn:
 • král použije vojenské síly jen na obranu Čech
 • mimořádné daně mohl vypsat jen na korunovaci nebo na věno dcery, jinak musela souhlasit šlechta
 • nesměl vládnout pomocí cizích vládců
 • podepsal to, ale nedodržoval, věnoval se zahraniční politice
 • 1313 zemřel otec Jana Luc., dostal za úkol udržet císařskou korunu v rodě, kandiduje na císaře (nebylo mu ještě 18 a bylo nepravděpodobné, že by byl zvolen), na radu Petra z Aspeltu stáhnul svou kandidaturu a svým kurfiřtským hlasem podpořil Ludvíka Bavora, ten mu za to podstoupil území Chebska
 • mezitím co se věnuje zahraniční politice, v Čechách vládli cizí vládci, to se nelíbilo české šlechtě, bouřila se v čele s Jindřichem z Lipé – Jan Luc. Propustil ty vládce a na jejich místo dosadil české šlechtice
 • Jindřich z Lipé dostal významnou funkci, toho se obávala Eliška Přemyslovna, Jan Luc. Se sblížil s Eliškou Rejčkou (vdova po Václavovi II.), Eliška Přemyslovna se bála, že Jindřich svrhne Jana Luc. A tak na něj naléhala, Jindřich zajat a uvězněn, to ale vyvolalo odpor šlechty, museli ho opět propustit a vrátiti mu úřad
 • 1316 – v květnu se Elišce Přemyslovně v Praze narodil syn Václav III. = Karel IV.
 • Jan Lucemburský musel odjet do Římsko-německé říše pomoci Ludvíkovi Bavorovi, po příjezdu se rozhodl, vládnout podle svého, sesadil šlechtu – vzpoura, poslední konflikt
 • 1318 – smír, Jan Luc. Se definitivně vzdal upevnění moci v Čechách, nekorunovaným králem Jindřich z Lipé, opět obavy Elišky Přemyslovny, odvezla děti na hrad Loket
 • Jindřich namluvil Janu Luc., že ho chce Eliška sesadit a na trůn dosadit Václava III.=Karla IV., odjel na Loket, vzal syna a uvěznil ho na Křivoklátě
 • Čechy získaly v Evropě věhlas – vědělo se, že Jan Luc. Bojuje za druhé X do Čech se ale vracel jen pro finanční prostředky – drancoval je, byl nenáviděn X vedl úspěšnou zahraniční politiku (rozšířil území českého státu)

Neúspěchy:

 1. 1330 se rozhodl ovládnout bohaté oblasti severní Itálie, do bojů povolal svého sny Karla IV. Z Francie – neúspěšné, poraženi
 2. Jan Lucemburský sjednal s Jindřichem Korutanským dynastický sňatek mezi Janem Jindřichem (mladší bratr Karla IV.) a Markétou Korutanskou (dědička Tyrolska a Korutan), oni dva se ale nesnášeli, nepustila Jana Jindřicha do hradu když se vracel z lovu – konec manželství – vrátil se zpět do Čech, stal se markrabětem moravským (Markéta si pak vzala syna Ludvíka Bavora)
 • 1346 – Karel IV. a Jan Lucemburský odjeli do Francie do bitvy u Kresčaku
 • Karel IV. se stal římsko-německým králem

Karel IV. 1346-1378

 • v 7mi letech odešel do Francie na výchovu, oženěn s Blankou z Valois (Václav III. přijal jméno svého kmotra, francouzského krále Karla)
 • vynikající vzdělání a rozhled v politice a diplomacii
 • v 15ti letech odjel do Itálie:
 • 1333 – bitva u Ferary, pak zpět do Čech, spoluvládce + zástupce Jana Luc., Čechy nebyly udržovány (Pražský hrad chátral), královská koruna měla minimální majetek – zklamání L
 • Karel IV. navázal kontakt s vyšší šlechtou, dával jim dobré úřady – měšťané dali Karlovi půjčku (mimořádnou daň schválenou šlechtou), vykoupil část královského majetku, zahájim opravu královského sídla v Praze
 • Hodně cestoval po Čechách (učil se znovu česky), dával městům a klášterům privilegia, tím získával budoucí spojence
 • Brzo se dostal do konfliktu s otcem, protože se moc angažoval v politice – roztržka – Jan Luc. zbavil Karla funkce markraběte a zástupce, Jan Luc. Už byl skoro slepý, smír (pomohl papež Kliment VI.-původně vychovatel Karla IV. ve Francii)
 • 1346 – diplomatická aktivita: Karel IV.zvolen římsko-německým králem po bitvě u Kresčaku (Ludvík Bavor zemřel při lovu) a českým králem (Jan Lucemburský padl v bitvě)
 • 1355 – Karel IV. zvolen římsko-německým císařem
 • 1356 – Zlatá bula Karlova = základní listina Římsko-německé říše, Karel IV. definitivně:
 1. ustálil počet kurfiřtů na 7
 2. potvrdil svobodu Čech a nezávislost vůči SŘŘNN
 3. sídlil v Praze – císařská rezidence zahájil zde výstavbu
 • 1344 – položen základní kámen chrámu sv.Víta (položil spolu s Arnoštem z Pardubic – 1.arcibiskup-vznikla pražské arcibiskupství)
 • účel: pohřebiště českých králů + úschovna korunovačních klenot ve svatováclavské kapli (vyzdobena, ocelové dveře, 7 zámků, za dveřmi točité schody, trifórium) – zahraniční architekti Matyáš z Arasu a Petr Parléř
 • korunovační klenoty nechal udělat Karel IV. pro svoji korunovaci (svatováclavská koruna + nádoba na svatý olej + žezlo + jablko s křížem, koruna ze zlata, 20 perel, 94 drahokamů (2,5 kg)) – nepovažoval to za svůj majetek ale za symbol existence Českého státu, vlastníkem byl sv.Václav, koruna umístěna na hlavě jeho busty, králové si ji půjčovali v den korunovace za 50 kilo stříbra (pocta)
 • zakládal i různé nové stavby:
 1. 1348    -  založil celé Nové Město – vznik hradeb
 2. - Týnský chrám na Staroměstském náměstí
 3. - Klášter slovanských mnichů (=Emauzy), věže spadly za 2.světové války – dostavěno
 4. - Karlštejn
 5. - Kostel sv.Jindřicha
 • Povodeň zbavila pár oblouků Juditina mostu: Karlův most 1357 9.7.5hod 31min
 • 1361 – narození dědice Václava IV. (syn Anny Svídnické, 3.žena) Karel ho rozmazloval, ve 28 měsících se Václav IV. stal českým králem, v 15ti letech králem SŘŘNN
 • 1378 – smrt Karla IV. – zlomil si krček stehenní kosti-dostal zápal plic (62 let)
 • 2.žena Anna Falcká – porodila syna ale ten zemřel
 • 4. žena Eliška Pomořanská – matka Zikmunda Lucemburského

Václav IV. 1378-1419

 • složitá situace, všude kde měl vládnout (Čechy + SŘŘNN) byl třeba silný panovník X Václav IV. nebyl L, neúspěšný, stavy apatie, alkoholik
 • skončilo Avignonské věznění:

1378 – papežské schizma – Václav IV. se nedokázal postavit ani na jednu stranu, ale sympatizoval s francouzskými papeži – problém: pražský arcibiskup byl při římském císaři, konflikt, opustil Čechy, jeho zástupce vikář Jan z Nepomuku byl uvězněn, umučen, svržen do Vltavy z Karlova mostu, později prohlášen za svatého

 • Václav IV. konflikt s příbuznými i s českou šlechtou:

1394- Václav IV. zajat a uvězněn svým bratrancem, vládla česká šlechta, pak propuštěn a snažil se upevnit si moc, nedovolil mu to jeho bratr Zikmund – uherský král, Václav opět zajat

 • 1400 – Václav IV. sesazen z funkce římsko-německého krále
 • 1409 – vydán: Dekret kutnohorský – z podnětu mitra Jana Husa – upravuje počet hlasů na univerzitě (Češi 3 hlasy, cizinci 1)
 • J - univerzita je počeštěna
 • L - cizí mistři a studenti univerzitu opustili, snížila se kvalita
 • a konci vlády Václava IV. krize české společnosti a církve:
 • 1419 – 1.česká defenestrace, tím začlo husitství
 • smrt Václava IV.

GOTIKA:

 • vznikla v 1.polovině 12.století ve Francii v okolí Paříže na území rodu Kapetovců, pak do Anglie, ve 13.století do ostatní Evropy
 • „gotika“ – hanlivé označení, vzniklo až v humanismu, považováno za barbarský sloh (podle barbarského kmene Góthů), jako jediný sloh nevychází z antiky, šířil se prostřednictvím mnichů

Architektura:

 • vysoké štíhlé stavby, lomený oblouk, žebrová křížová klenba, opěrný systém
 • lomený oblouk – výhoda: jakkoli široké prostory mohou být zastřešeny ve stejné výšce
 • žebrová křížová klenba = lomené oblouky do kříže, nesli část tíhy sloupu, žebra rozváděla tíhu do 4 bodů, následně zachycena opěrným systémem (opěrný pilíř + opěrný oblouk) – vně stavby, svádí do země tíhu hlavní lodě
 • hlavní loď je od vedlejších oddělena sloupovím
 • opěrný systém je velmi zdobený – konzola, na ní socha, nad ní baldachýn, nad ním chrlič, končí fiálou (věžička) zdobenou kraby, na konci kytka (chrlič odvádí dešťovou vodu, má tvar hlavy zvířete), zdobené jsou i opěrné oblouky – zezhora kraby, zezdola lilie
 • slabé zdi u katedrál (přestaly mít nosnou funkci), mají funkci výplně, velká okna tvaru lomeného oblouku, nahoře zdobný prvek (kružba) z kamene, prosklená okna různých barev, mozaiky s náboženskými náměty, průčelí v hlavní lodi-kruhové okno-velká rozeta, velmi zdobné
 • věže končí vysokými jehlanci
 • materiál – kámen (lomový nebo kvádříkový), někdy i cihly, půdorys vychází z baziliky
 • hlavní loď – od bočních je oddělena velkými arkádami (pilíře spojené lomenými oblouky)-nad nimi je ochoz – trifórium – nad ním okna, končí klenbou
 • Chartres, Notre Dame, chrám sv.Víta, chrám sv.Barbory v Kutné hoře
 • Světské stavby: šlechta si staví kamenné hrady – centrum útočištná věž válcového tvaru, vstup z přízemí – poslední útočiště obránců hradu, palác je obytný, kaple, hospodářské budovy, vše obehnáno hradbami, později přestavěno v zámky
 • Města – dva typy:
  • a)    chaotický (vznikla živelně) půdorys bez centra, klikaté ulice
  • b)    v centru pravidelné náměstí – tržnice, šachovnicově uspořádané ulice
 • pozemky: dlouhé a úzké parcely
 • domy: průčelí do ulice, ne vždy stavěno do uliční linie, klikaté ulice, vršek domu vysunutý dopředu, tím vznikala loubí podepřené pilíři, vchod do hlavní místnosti – mázhaus – prostor, kde má majitel domu dílnu nebo obchod – pak vstup do obytných částí domu (v patře), úzký dlouhý dvůr, pak kůlny, kurníky, chlívy
 • průčelí ukončené ozdobnými štíty

Sochařství:

 • plastické zobrazení lidské postavy, ale není to volná plastika (sochy jen pohled ze předu)
 • v Čechách na evropské úrovni
 • busty – portrétní tvorba
 • Petr Parléř – chrám sv.Víta, pozemek Karla IV., Jana Lucemburského)
 • Gotické madony – sochy Marie s Ježíškem
 • Pieta – Panna Marie s ukřižovaným Ježíšem v náručí

Malířství:

 • málo se rozvíjí nástěnná malba ale malba na sklo ano
 • rozvíjí se knižní malba
 • deskové malířství – dřevěné desky – obrazy, které zdobí oltáře a menší prostory stěn
 • mistr Theodorik – dvorní malíř Karla IV., 129 obrazů v kapli sv.Kříže na Karlštejně
 • mistr Třeboňský, Vyšebrodský – oltáře
 • náměty: náboženství