Budou se přepisovat učebnice? V Evropě totiž vzniká nový stát.

V Evropě vznikl nový mikro stát Svobodná republika Liberland (dále jen Liberland) s rozlohou 7km2. Byl založen Vítem Jedličkou 13. 4. 2015.

/Nahoře obrázek vlajky Liberlandu/

KDE LIBERLAND NAJDEME?

Liberland leží mezi Srbskem a Chorvatskem na západním břehu Dunaje. Poloha 45° 46′ N, 18° 52′ E

JAK VLASTNĚ LIBERLAND VZNIKL? A JAK JE VLASTNĚ MOŽNÉ, ŽE V EVROPĚ JE NĚJAKÉ ÚZEMÍ, KTERÉ NEPATŘÍ NIKUMU NEBO SI NA NĚJ ŽÁDNÝ STÁT NEČINÍ NÁROK?

Vzniku Liberlandu pomohl hraniční spor mezi Srbskem a Chorvatskem. Oblast dnešního Liberlandu si tudíž nenárokovalo ani Chorvatsko ani Srbsko a ani žádný jiný stát. Jednalo se tedy o území nikoho – tzv. terra nullius. Této situace tedy využil Vít Jedlička a nárokoval si toto území podle světového práva a 13. 4. 2015 zde založil Liberland. Pro oficiální uznání Liberlandu jakožto platného státu stačí, aby jej uznal jeden z již platných členů Organizace spojených národů.

Liberland je tedy 3. nejmenším státem v Evropě (hned po Vatikánu a Monaku).

JAKÉ JSOU ZÁSADY LIBERLANDU?

Motto: „Žít a nechat žít.“

Zakládá si především na velké míře osobní i ekonomické svobody. Ústava bude omezovat moc politiků tak, aby nemohli příliš zasahovat do svobod liberlandského lidu.

Liberland bude rovněž ohromným daňovým rájem. Jak moc obrovským? TOTÁLNĚ. V Liberlandu nebudou prý žádné pevně stanovené daně, lidé budou na chod státu přispívat částkami, které budou vycházet pouze z jejich dobrovolného rozhodnutí.

Prezidentem je zakladatel státu Vít Jedlička.

Liberland rovněž chce udržovat přátelské vztahy nejen se sousedními státy, ale i se zbytkem světa.

ÚŘEDNÍ JAZYKY:

Úředními jazyky Liberlandu jsou Čeština a Angličtina

JAK SE MŮŽETE STÁT OBČANY LIBERLANDU?

Liberland vyžaduje tyto osoby, které cituji:

  • Mají úctu k ostatním lidem a respektují názory ostatních bez ohledu na jejich rasu, národnost, orientaci, či náboženské vyznání
  • Mají úctu k soukromému vlastnictví a jeho nedotknutelnosti
  • Nemají komunistickou, nacistickou nebo jinak extremistickou minulost
  • Nebyly v minulosti trestány za závažné trestné činy

A JAK PODÁTE ŽÁDOST O PŘIJETÍ MEZI OBČANY LIBERLANDU?

Pomocí formuláře na jejich internetových stránkách.

Přejme tedy Liberlandu hodně štěstí a prosperity do dalších let.

*zdroj: Oficiální stránky Liberlandu, Svobodnenoviny.eu, wikipedie