Čemu se můžeme přiučit od vlastního mozku?

Nadpis tohoto článku by se mohl zdát velmi podivný, ale způsob, jakým fungují centra našeho mozku a jak spolu spolupracují je natolik dokonalý, že ho lze využít prakticky při jakékoliv týmové práci.

 

Školní projekty

Jistě všichni známe situaci, kdy učitel přijde do třídy, a řekne, že ve skupinkách máme připravit prezentaci, plakát, video nebo podobnou práci, a následně ji budeme prezentovat před celou třídou. Pak přichází klasické hádky o složení daných skupin a rozdělení práce, kdy se někteří snaží zbavit práce, zatímco si jí ti rozumní berou o něco více, aby měli projekt pěkně pod kontrolou a dovedli jej do zdárného konce. Jiní zase rádi rozdávají úkoly a sami se klidí ze scény, když mají dělat nějakou práci.

 

Mozková centra

Mozek je ve své celkové podstatě velmi komplexní orgán, který se skládá z různých center. Každé je odpovědné za něco jiného, ale dohromady utvářejí řídící centrum pro naše tělo i pro naši osobnost. Jsou centra, která zpracovávají naše vnímání – to by mohli být například ti studenti, kteří mají za úkol získat informace pro daný projekt a zpracovat je do formy, se kterou se dá dále pracovat. Dále má náš mozek centra, která tyto informace třídí, vyhodnocují, ukládají si do paměti, analyzují a jinými způsoby s nimi nakládají, aby je nakonec poslali do zbytku mozku. To jsou v týmu, jenž tvoří projekt, ti lidé, kteří rozhodují o použití různých informací, určují jejich význam, důležitost a spojitosti s jinými aspekty tématu, tyto informace spojují s jinými a vytváří tak jádro projektu – jeho informační hodnotu a použitelnost.

 

Výstupy projektů

Dalšími centry jsou ta, která tvoří výstup informace z předchozího zpracování. To může být paměť, do níž si analyzované informace uložíme, pohyby našeho těla, jimiž reagujeme na různé zpracované podněty z našeho okolí, řeč či například písmo, jimiž pomocí logicky stavěných informací vyjadřujeme naše myšlenku, tudíž to, co nám předchozí centra mozkového procesu doporučí. Toto jsou v naší paralele k projektovému týmu ti lidé, kteří všechny informace „nahází do PowerPointu“ nebo na výsledný plakát.

 

Hlavní je komunikace

Je velmi důležité si uvědomit, že všechna centra našeho mozku se nachází prakticky hned vedle sebe, a jsou spolu provázána miliardami neuronů. To taky umožňuje provádět celý výše popsaný proces v neskutečně malých zlomcích sekund. Žádný týmový projekt sice nikdy nezabral takto krátký čas, nicméně je důležité si uvědomit, že bez těchto komunikačních schopností bychom byli inteligentní a úvahyschopní tvorové asi jako mouchy.

Náš mozek je tedy nádherným příkladem toho, že i studenti s odpovědností za různé, spolu zdánlivě nesouvisející oblasti projektu spolu musí komunikovat, a to velmi hojně, jinak se může celá práce odepsat. Budete-li tedy někdy pracovat v týmu, jděte do toho s myšlenkou, že tým je orgán podobný mozku a kvalitní práci odvede jedině tehdy, bude-li pracovat opravdu jako jeden tým.