Dvoudobý spalovací motor a vše o něm

Dvoudobý spalovací motor neboli dvoutaktní motor či dvoutakt. Za jeho vynálezce je považován Skotský inženýr Dugald Clerk, který v roce 1878 vynalezl 1. funkční dvoudobý spalovací pohon na světě. V Anglii mu byl patentován v roce 1881.

 

Jeho pracovní cyklus probíhá za jednu otáčku klikové hřídele. Jeho pracovní cyklus má dvě fáze. Přívod paliva obstarává píst a kanálky. Kvůli ochraně pohyblivých částí motoru se do paliva přidává olej, který motor během jeho používání promazává.

Je jednodušší než čtyřdobý motor a má vyšší měřitelný výkon, protože za jeden pracovní cyklus čtyřdobého motoru udělá dvoudobý motor 2 pracovní cykly. Ale výsledná účinnost je nižší, neboť je ve dvoudobém motoru zkrácena doba komprese a expanze kvůli tomu, aby mohlo dojít k výměně paliva a výfukových plynů.

Dříve se používal menších osobních autech a v motocyklech (např. některé typy značky Jawa), ve kterých se rovněž používá dodnes. Dále můžeme dvoutaktní motory nalézt např. v zahradní technice (jako např. motorové pily, sekačky na trávu apod.) nebo jsou občas používány jako pohon motorových člunů.

V automobilovém průmyslu našel uplatnění zejména ve 20. – 80. letech 20. století.

V dnešní době jsou již dvoutaktní motory na ústupu a jsou často nahrazovány účinnějšími čtyřtakty. Důvodů upuštění od tohoto typu motorů je několik:

  1. Nízká účinnost (pouze asi 20%)
  2. Ne příliš kvalitním dopad na životní prostředí, což je způsobeno zbytkovým - tedy nespáleným palivem ve výfukových plynech a také kvůli obsahu škodlivých látek vznikajících spalováním oleje, který jak bylo již uvedeno, se tam přidává kvůli promazání motoru.

Jak už název napovídá, tak dvoudobý motor bude mít 2 pracovní doby.

  • 1. Pracovní doba se skládá ze sání a komprese (stlačení).
  • 2. Pracovní doba se skládá z expanze (rozpínání) a výfuku

Ale teď hezky po pořádku, jak to všechno probíhá:

1. FÁZE - Píst se pohybuje od horní úvrati k úvrati dolní, takže v klikové skříni vzniká podtlak, díky kterému se do ní nasaje palivo. Při pohybu pístu nahoru se uzavírá výfukový a přepouštěcí kanál, palivo se kvůli tlaku pístu na něj stlačuje.

2. FÁZE – Pod horní úvratí přeskočí jiskra, díky které se palivo zažehne a dojde k expanzi. Expanze „vybuchlého“ paliva tlačí píst od horní úvratě zpět k dolní. Spodní hrana pístu uzavírá sací kanál a palivo v klikové skříni se stlačuje. Dále se díky pohybu pístu dolů otevírá nahoře výfukový kanál a v zápětí na to horní hrana pístu odkrývá i přepouštěcí kanál, ze kterého vyjde „nevybuchlé“ palivo, které začne vytlačovat zplodiny výfukovým kanálem ven z motoru. A celý proces se opakuje.

9036392252_72c2c7f7c9

___________________________________________________________________________

poznámka:

Pracovní fáze motoru:

Vstříkne se tam palivo, který je stlačený pístem, následně je svíčkou zapálený, dojde k jeho expanzi, která stlačí píst dolů, tím pádem se tam dostane další palivo, který ty vybuchlý zplodiny vytlačí ven.