Google nám krade paměť. Ve srovnání s našimi předky je tragická

Když psychologové testovali znalosti dnešních studentů, zjistili překvapivou věc: mladí lidé neumí oddělit, jestli si něco opravdu pamatují, anebo to jen jsou schopní najít na internetu.

Současná mladá generace přeceňuje své znalosti zřejmě nejvíc ze všech lidí, kteří kdy chodili po Zemi. Podle posledních psychologických výzkumů jich většina věří, že znalosti na internetu jsou součástí jejich vlastní inteligence. Propojení je tak velké, že informace, které si vygooglují pokládají za vlastní znalosti.

Internet nám přináší spoustu výhod – ale představuje také fenomén, jemuž ještě úplně nerozumíme. Zejména tomu, jaký má vlastně jeho každodenní využívání vliv na naši psychiku a duševní schopnosti. Podle nejnovější studie kvůli němu lidstvo hloupne. A pořádně…

Naši závislost na informacích z internetu zkoumali psychologové z Harvardu. Zadali v rámci výzkumu studentům, aby odpověděli na vědomostní test – někteří jen tak, někteří s pomocí Googlu. Pak obě skupiny měly svůj výkon posoudit a říct, jak si cení své inteligence.

Hloupneme?

Výsledky vyhodnocovali psychologové Daniel Wegner a Adrian Ward, informovali o nich ve vědeckém časopise Scientific American: „Naše práce naznačuje, že čím dál více chápeme internet jako součást naší paměti – v podstatě jako dalšího člověka, s nímž sdílíme část naší paměti a vzpomínek.“ Podle studie se v tomto ohledu lidé ke Googlu chovají v podstatě jako k jiné lidské bytosti, a ne jako ke stroji.

zdroj: prima-zoom.cz