Jedinečná podívaná! Noční oblohu ze středy na čtvrtek rozzáří meteorický roj Perseid

V noci ze středy (12.8.) na čtvrtek (13.8.) bude na obloze k vidění meteorický roj Perseid. Mezi Půlnocí a čtvrtou hodinou ranní budeme moci pozorovat okolo 70 "padajících hvězd" za hodinu.

 

K pozorování by měly být ideální podmínky, protože měsíc se nachází ve fázi těsně před novem. Takto příznivé podmínky k pozorování roje Perseid budou prý opět až v roce 2018.

Pár informací o roji Perseid:

Roj Perseid dosáhne během noci ze středy na čtvrtek maxima, ale aktivní je přibližně od 17. července do 24. srpna. "Perseidy" patří k nejrychleji se pohybujícím meteoritům, a proto jsou poměrně snadno pozorovatelné. 

Jméno Perseid dostal podle souhvězdí Persea, ovšem Perseid jsou také někdy zvány jako "Slzy svatého Vavřince" a to z toho důvodu, že když byl světec svatý Varvřinec roku 258 zabit upečením za živa na roštu nad rozpáleným uhlím, tak si přihlížející lidé všimli, že na obloze padají "zářivé slzy".

Tento meteorický roj rovněž patří k nejprozkoumanějším a nejstarším (nejdéle objeveným), neboť první záznamy o jeho pozorování pocházejí z Číny okolo roku 36 n. l.

Jak je pozorovat?

Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR říká, že meteory budou vylétat z míst na severovýchodě obzoru, ale pro lepší pozorování bychom se měli dívat na jih.

Jak vlastně vzniká světelná čára za prolétajícím meteorem?

Tyto jasné světelné čáry vznikají, když kometární prach prolétá do atmosféry vysokou rychlostí (okolo 59 km/s), kde částečky vlivem tření se vzduchem vzplanou. Zářit začínají přibližně 120 km nad povrchem Země a o desítky kilometrů níže následně pohasínají.