Vláda rozhodla o vytvoření dvou táborů pro nelegální přistěhovalce, bez probrání této problematiky se zastupitelstvy přilehlých obcí a občany.

Vláda rozhodla,že ve Vyšších Lhotách u Frýdku-Místku a v Balkové na Plzeňsku otevře záchytná zařízení pro nelegální uprchlíky. Toto  rozhodnutí vlády proběhlo bez předchozí konzultace s občany a zastupitelstvy těchto dvou obcí.

 
U těchto dvou obcí mají vzniknout uprchlické tábory pro uprchlíky, kteří budou zadrženi na území ČR. Vláda ujišťuje, že tato zařízení budou od okolí zcela izolována.
Lidé v obou obcích však mají z tohoto rozhodnutí vlády strach a uprchlíků se obávají. Ve Vyšších Lhotách občané proti tomuto rozhodnutí sepsai petici. Občané v Blakové o petici zatím neuvažují. Tam by měl být uprchlícký tábor zřízen v bývalých kasárnách.
 
Opět můžeme nalézt odpůrce i zastánce uprchlíků...
Odpůrci se především obávají o bezpečnost svou a své rodiny & známých, neboť mnozí z uprchlíků zastávají jiné morální a zákonné hodnoty než my a mnohým není cizí násilí, dále se lidé obavají například nemocí a přijde jim nesmyslné vynakládat finance navíc, když je v ČR samotné nemalé procento nezaměstnaných a potřebných.
Zastáncí uprchlíků argumentují především tím, že si za minulého režimu z ČR také lidé emigrovali (přestože statistiky ukrazují, že většina současných uprchlíků jsou především ekonomičtí migranti, nikoliv političtí) a dále někteří argunmentují tím, že by Evropa měla uprchlíky přijmout, aby vyvážila svou "historickou vinu".
 
Paní místostarostka Blanka Nováková se vyjádřila takto, cituji: "Obec nikdo nekontaktoval, vše jsme se dozvěděli jen zprostředkovaně z médií," dále si myslí, že by o takovýchto zásadních věcech mělo být zastupitelstvo obcí předem informováno.
 
V Blakově bylo 7 let (tedy od roku 1998 do roku 2005) záchytné středisko pro cizince, vdnešní době je zde výcvikové středisko policie.
 
Ministr vnitra Chovanec si na posílení bezpečnosti v souvislosti s uprchlíky vyžádal pro letošní rok 234 milionů Kč navíc.
Dále tvrdí, že s uprchlíky problémy nebudou, ovšem tomuto jeho prohlášení občané příliš nevěří. Chovanec rovněž uvedl, cituji: "Toto je pro ten první záchyt v řádu týdnů (cca 4-6 týdnů), kdy je ten emigrant, který je zachycen, tak je oddělen od společnosti, má to formu de facto objektu s ostrahou."