Česko chce znovu zavést povinné odvody do armády

Vláda na svém zasedání 8. 4. 2015 schválila 2 zákony z balíčku branné legislativy -  novelu branného zákona, zákona o zajišťování obrany České republiky a dalších souvisejících zákonů, dále návrh zákona o vojácích v záloze. Nyní se projednávání zákonů přesune do parlamentu.

O branné povinnosti a odvodech do armády jsme toho v poslední době slyšeli z médií docela mnoho. Ale stále se jen spekulovalo – některá média tvrdila, že bude opět zavedena povinná vojenská služba, jiná tvrdila, že ne - ale nikdo nevěděl moc jistě.

Nyní situace vypadá následovně:

Po roce 2005, kdy byla povinná vojenská služba zrušena, byla nyní po 10 letech provedena novela branného zákona (částečně na popud světového dění), která opět zavedla systém odvodů, ale NEJEDNÁ se o obnovení systému povinné vojenské služby. Vstup do „aktivní“ vojenské služby bude stále jen na základě dobrovolného rozhodnutí jako doposud.

Ministr obrany Martin Stropnický tuto problematiku shrnul takto: „Jedná se o dlouhodobě připravované legislativní změny, které nám umožní pružně a rychleji reagovat na případné změny bezpečnostní situace. Pravidelné odvody osmnáctiletých umožní armádě získat objektivní přehled o zdravotním stavu populace a ochotě lidí podílet se v případě ohrožení na obraně země. Chceme také posílit roli aktivních záloh.“

Co to tedy znamená?

Znamená to následující, od 1. ledna 2017 Krajská vojenská velitelství budou pravidelně každoročně povolávat občany, kteří v tomto kalendářním roce dosáhnou 18 let, muži i ženy se podrobí odvodnímu řízení, po kterém budou zavedeni do systému evidence vojáků v aktivní záloze. Těmto lidem (vojákům v záloze) bude umožněno se zúčastnit dobrovolného vojenského cvičení.

Jak bude takové odvodní řízení probíhat?

Odvodní řízení by mělo vypadat následovně: Začne se vyplněním dotazníku, bude následovat povinnost dostavit se před odvodní komisi, kde bude posouzena zdravotní a osobní schopnost občana k výkonu vojenské služby.

POZOR – Pro občany, kteří odvodní řízení neabsolvovali, protože se na ně tato povinnost ještě nevztahovala kvůli zrušení „vojny“ po roce 2005, nenastane žádná změna a k odvodnímu řízení budou případně povoláni až po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo po vyhlášení válečného stavu.

Vojenskou službu lze samozřejmě na základě ústavního práva. Občan může aktivní vojenskou službu odmítnout z důvodů náboženského vyznání či svědomí – do aktivní služby by byl povolán z důvodů ohrožení státu nebo vyhlášení válečného stavu.

Odvody žen?

Ano, k odvodům se budou muset hlásit i ženy a to z důvodů rovnosti před zákonem a Ústavou ČR.

Budou u odvodů nějaké vyjímky?

Ano, výjimky budou pro zdravotně postižené osoby, těhotné ženy, dále pak pro policisty a hasiče.

Jaké budou počty odvedených?

Statistiky hlásí, že by v oce zavedení povinných odvodů mělo dovršit 18 let okolo 100 000 osob.

A nakonec oblíbená otázka novinářů a civilistů, aneb kolik to bude stát?

Finanční náklady na zajišťování pravidelných odvodních řízení se odhadují ve výši 230 mil. Kč ročně.

Budou mít vojáci v záloze nějaké odměny?

Cituji: „Odměna vojáků v aktivní záloze, která se vyplácí za každý měsíc zařazení do aktivní zálohy, se zvýší ze současných 500 Kč na 1 000 Kč. Studentům vysokých škol, kteří požádají o zařazení do aktivní zálohy, bude přiznána motivační odměna ve výši 20 000 Kč za rok.“

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Oficiální stránky Ministerstva obrany a oficiální stránky Armády České republiky