Vrchní velitel ozbrojených sil navštívil vojenskou střední školu a mimo jiné pronesl velmi inspirativní projev

Prezidenta republiky Miloše Zemana přivítal dnes, 13. září, v Moravské Třebové ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany ministr obrany Vlastimil Picek v doprovodu náměstkyně pro personalistiku Lenky Ptáčkové Melicharové. Prezidenta Zemana doprovázel hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Obě delegace přivítal velitel školy plukovník Zdeněk Macháček.

Studenti této školy se na návštěvu prezidenta a ministra velmi těšili. Při besedě s frekventanty mluvil Vlastimil Picek o historii této školy. Připomněl, že se z ní rekrutovalo mnoho specialistů, kteří to dotáhli do vysokých vojenských pozic. „Já sám jsem začínal studovat střední vojenskou odbornou školu na Slovensku a má první funkce byla radiový mechanik. Nikdy bych si nepomyslel, že ze mě bude generál, náčelník Generálního štábu AČR, ministr, ale domnívám se, že na toto všechno mělo rozhodující vliv moje vzdělání. Přeji vám do života hodně štěstí,“ řekl ve svém úvodním vystoupení ministr obrany.

Miloš Zeman posléze ve svém projevu hovořil o pacifistech, kteří nechtějí posílat vojáky do zahraničních misí. Dle nich mají vojáci být pouze součástí Integrovaného záchranného systému. A já říkám: „Vždy je lepší bojovat za našimi hranicemi, než bojovat v naší republice. Boj proti terorismu je bojem dlouhým a trvalým. A k tomu pilnému učení bych vám chtěl připomenout, že Einstein měl trojku z fyziky.“

Otázky, které studenti vojenské školy kladli čelním představitelům státu, se týkaly nejen armádní problematiky. Zajímal je názor prezidenta na dění v Sýrii, jak vypadá běžný život v jeho nové funkci či názor na vysokoškolské vzdělání, ale také problém menšin nebo pohled vrchního velitele ozbrojených sil na budoucnost armády.

Na závěr své návštěvy se Miloš Zeman podepsal do kroniky školy a od ředitele školy plukovníka Zdeňka Macháčka dostal dva dárky – knihu Naši prezidenti na mincích, plaketách a vyznamenáních (z roku 1918 do současnosti) a stříbrné pero s věnováním. Ten druhý dárek si podle plukovníka Macháčka nemá brát osobně. Prezident republiky poté na bojový prapor školy přidal prezidentskou stuhu a do kroniky školy vepsal své věnování. Zajímavé byly odpovědi pana prezidenta, které mu studenti kladli (v bodech):

  • pokud si myslíte, že běžný den prezidenta je selanka, jste na omylu
  • prezident má mluvit s normálními (nikoli obyčejnými) lidmi, nejen pouze s politiky
  • 80 % populace chce mít vysokou školu, ale jen 20 % na to má
  • dotační systém pro vysoké školy je třeba změnit, některé vysoké školy dostávají dotace na žáka, pak mají žáky na hranici debility
  • Armáda České republiky má skvělou protichemickou jednotku, skvělé rangers, polní nemocnici, vytváříme společnou visegrádskou Battlegroup a já mám dlouholetý sen o evropské armádě
  • k otázkám menšin: jsem v menšině cukrovkářů, s ministrem obrany Vlastimilem Pickem v menšině kuřáků, ale ta je vytlačována agresivními nekuřáky
  • a pero si skutečně neberu osobně, já ne, ale tomu druhému to neříkejte
  • Tomáš Baťa řekl: Nikdy neříkej, že něco nejde, řekni, že to neumíš
  • prezident má méně mluvit a více naslouchat
  • a jděte k volbám, ani náhodou vás nebudu přemlouvat, abyste někoho určitého volili, volte koho chcete, komu věříte, hlavně jděte

V roce 1935 vzniklo v objektu utečeneckého tábora z první světové války výběrové Státní vojenské reformní reálné gymnázium. Tím začala téměř osmdesátiletá historie vojenských škol v Moravské Třebové. Po druhé světové válce, ve které školní budova sloužila jako zajatecký tábor pro spojenecké důstojníky, byla v roce 1949 v Třebové založena Vojenská škola Jana Žižky, v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky. V souvislosti s reorganizací armády došlo k další změně v roce 1996, kdy byla zřízena Střední technická škola Ministerstva obrany. Současný název – Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany – škola nese od roku 2006. V letošním školním roce 2013/2014 bylo přijato do prvních ročníků: do čtyřletého denního studia celkem 129 žáků, do tříletého dálkového studia 50 studentů, na vyšší odbornou školu 26, do jazykových kurzů STANAG se zařadilo celkem 32 studentů a do počítačových kurzů ECDL 9 žáků. Od září 2013 se novým velitelem školy stal plukovník gšt. Zdeněk Macháček.

ZDROJ: https://www.army.cz