Reklama:

Schopnosti

 

 • Jsou to vlastnosti, které nám umožnují, abychom se něčemu naučili a byli schopní to vykonávat...

 • Ukazují nám rozdíl v rychlosti a kvalitě provedení u různých lidí, ale za stejných vstupních podmínek...

  Vlohy:

  - Jsou rozené a dědičné, ale ne všechny se objeví a ne všechny se rozvinou. Záleží na podmětech      prostřední, kde člověk vyrůstá. Rozvíjí se bezděčně a záměrně...

  Nadání:

  - Jsou to dobře rozvinuté schopnosti, které nám umožňují vykonat výborný výkon.

  Talent:

  - Vysoce rozvinuté schopnosti - vynikájící.

  Genialita:

  - Mimořádně rozvinuté schopnosti a talent a na základě toho, může člověk vymyslet něco extrémního.

Druhy Schopností:

- Primární: podmíňují vznik nových schopností 

- Sekundární: jsou závislé na primárních

- Obecné: zajišťují úspěšnost v mnoha oblastech

- Specifické: je úspěšný ve specifických předmětech

Inteligence:

- Je to soubor kognitivních schopností...

- iteligence je schopnost analyzovat problémy, řešit problémy a využívat již naučeného a samozřejmě učit se...

- Inteligentní chování: flexibilní, dobrá pamět, rychlé myšlení, ostré vnímání, bohatá slovní zásoba

 

Rozvíjení inteligence

- inteligence se nám rozvijí pomocí dispozic a vnějšího prostředí...

- z 50-70% je inteligence vrozená...

 

Druhy inteligence:

- abstraktní - řešení jasně definovaných úloh, dá se měřit IQ testy

- praktická - více řešení, řešení úloh během života

- sociální - jednání s lidmi a jejich řízení, bývá velmi oblíbený

- emoční - regulace nálad

 

Měření inteligence:

- Biret 1905: Měří inteligenci dětem, jestli jsou schopni jít do školy

- Stern 1912: zavádí pojem IQ