Doba bronzová

 
 • Bronz - sloučenina mědi a cínu
 • Přesuny obyvatelstva (především v oblasti jihovýchodní Evropy) - pod vlivem tzv. "mořských národů" (při přesunu na pevninu napadli nějakou pevninskou civilizaci)
 • Vyrovnává se rozdíl mezi Blízkým východem a jihovýchodní Evropou (Peloponéský a Balkánský poloostrov)
 • JV Evropa - kultura pevninského řecka

Hospodářství:

 • Zůstává stejné
 • Využití bronzu v zemědělství
 • Nová plodina - žito, ovoce z oblasti orientu
 • Záměrné hnojení pomocí mrvy (trus)

Sídliště:

 • Podobná eneolitickým
 • Kulturní centra života, vojenská a obchodní centra
 • JV Evropa - vznik městských států (Polis)

Společnost:

 • Bohatší stratifikace
 • Plně patriarchální společnost - rodina vedena mužem
 • Skupina vládců = vládnoucí třída (vede společnost, privilegované postavení)
 • Řecko není jednostný stát - různé typy vlád (např. demokracie, monarchie, sofokracie atd.)
 • Rozpad praindického jazyka - vznik jazykových rodin (keltské, románské, germánské atd.)
 • Podle jazyků formování evropských národů
 
 • Rozšíření těžby - nové suroviny
 • Těžba soli = důležitý obchodní artikl => rozvoj mezinárodnío obchodu => rozvoj platebního obchodu - vznik platidel
 • Řecko závislé na mezinárodním obchodu
 • Upadá výměnný obchod => vznik platebního obchodu
 • Předmincovní platidla (např. zlaté osmičky, bronzové kruhy, zemědělský produkt, kakaové boby, drahé látky)
 • Mincovní platidla (z drahých kovů)

Duchovní život:

 • Ustupuje animismus, démonismus - nahrazeny polyteismem (náboženství, které uznává více bohů)
 • Pohřební ceremoniál spojován s náboženskými rituály
 • K pohřbu sloužili hřbitovy
 • Rozvoj výtvarného umění - keramika výrazně zdobená( malovaná, pálená), malířství, sochařství, architektura
 • Umělecká řemesla (kovolitectví, zlatotepectví, šperkařství atd.)