Sumerské městské státy

 
 • Městské státy: Uruk, Lagaš, Ur, Umma, Kiš, Nippur
 • Mezi 4. -3. tisíciletím př. n. l. ( 3500 - 2350 let př. n. l.)
 • Jižní část Mezopotámie
 • Sumerové (Sumer, Sumerská kultura) - mají neobjasněný původ, nikdy nevytvořili centralizovaný stát
 • První města - městské státy
 • Z počátku chrámové hospodářství - neexistuje politická elita - v čele jsou kněží
 • Forma vlády = teokracie (vláda kněžích)
 • V čele státu je hlavní kněz
 • Kněžím pomáhají stát řídit úředníci (jsou voleni = primitivní forma demokracie)
 • spory mezi jednotlivými státy => jsou války - narůstá pozice armády (později se z armády formuje aristokracie a moc z rukou kněžích přebírá král)
 • Palácové hopodářství - v čele je panovník

Nejvýznamější města:

Kiš:

 • vojenský a politický hegemon (hegemoniální = dominantní)
 • Formuje se funkce monarchy - ostatní města tuto funkci přejímají

Nippur:

 • Zůstalo u teokracie - duchovní centrum Sumerské civilizace
 
 • Změny ve společnosti
 • Panovník vládne jako neomezený vládce - opírá se o úředníky a armádu
 • Expanze - rozšíření území
 • Vyjímka Nippur - stále teokracie - náboženské centrum
 • Sumerové mají společné body
 • Nippur je neutrální - vystupuje jako arbitr (soudce), nestranný pozorovatel
 • Uruk - vzniká epos o Gilgamešovi
 • Ur - v Bibli ve starém zákoně - "Standarta z Uru"
 • Lagaš - nalezena zde "supí stéla" = kamenná deska, sloup - je zde zaznamenáno vítězství Lagaše nad státem Ummou
 • Mírová smlouva mezi Lagašem a Ummou = nejstarší mezinárodní mírová smlouva

Sumerská společnost:

Hospodářství:

 • Zemědělská společnost
 • Řemeslo a obchod
 • Vyspělé zemědělství - zdokonalené zemědělské nástroje, vybudování zavlažovacího systému
 • Vysoká úroveň řemesla: šperkařství, točená keramika
 • Nedostatek dřeva a kamene
 • Doložen i obchodní styk s Indií

Vynálezy:

 • Kolo
 • Písmo (piktografické = obrázkové - později klínové písmo)
 • Písmo - především pragmatický význam = praktický význam

Věda:

 • Matematika - nedesítková matematická soustava
 • Astronomie - sestavili kalendář (12 měsíců složených ze 7 denních cyklů)

Umění:

 • Standarty
 • Kamenné desky
 • Architektura (základem chrámy) - chrámy doplněny zikkuratem
 • Stavěli knihovny
 • Vyspělé sochařství - sochařské reliéfy
 
 • 2350 př. n. l. na Sumery útočí Semité - podmaňují si Sumerská města
 • 2340 př. n. l. - nahrazena Sumerská kultura Akkadskou říší
 • Změna politického uspořádání
 • Akkadská říše = centralizovaný stát
 • Akkad = hlavní město
 • Trvání až do 2200 př. n. l.
 • Sargon I. = zakladatel Akkadské říše
 • Přejímají životní styl Sumerů
 • Palácové hospodářství