Reklama:

Budoucí čas

 

Čas budoucí nám říká, že něco se v brzké budoucnosti stane nebo máme v plánu. V češtině je to slovo "být - budu". V angličtině bohužel nemají dokonavá slovesa (slovesa vyjádřující budoucnost bez slova být - budu jako pojedu, přiletím ...).

Používáme Will v případech:

 • Náhlé rozhodnutí
 • Co si myslím o budoucnosti
 • Sliby, výhrůžky, prosby, varování atd..

Vytváří se pomocí pomocného slova být ve tvaru WILL, SHALL, GOING TO.

Zájmeno + WILL nebo SHALL + sloveso infinitiv
I + will + sing = Já + budu + zpívat
Lukáš + will + cry = Lukáš + bude + plakat
Zuzana + will + jump = Zuzana + bude + skákat


Jak vidíte, tak je to velmi snadné. Zkrácený tvar snadno přídáte -'ll za zájmenem.
I'll sing. He'll bring me his papers.

Kdy se používá will a shall? Slovo shall se používá, když chceme něco zdvořile říct. V dnešní době se ale pro všechny účely používá will, takže se naučte jenom s will :)

V novinách jset asi postřehli slovo gonna. Toto slovo pochází z Ameriky a dalo by se říci, že patří do hovorové angličtiny, i když mnozí říkají, že je to američtina než angličtina. To nás zajímat nebude, ale zapamatujte si, že


gonna = going to
I'm gonna sing = I'm going to sing

Takže s gonna nikdy nepoužíváme
gonna to jako going to!!!

Otázky
Otázky se tvoří tak, že dáme pomocné slovo do předu na začátku věty.

I will do this - Will I do this?
He'll make me a robot - Will he make me a robot?


Ale pozor, u going to je to jinak!
I am going to sleep in a hotel - Am I going to sleep in a hotel?
We're gonna do our best. Are we gonna do our best?

Použití přítomných časů pro budoucnost

 

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ (PRESENT CONTINUOUS TENSE)

 • Používá se pro naplánované akce v budoucnosti.
  • Př: John is having a party on Friday evening. John má/bude mít v pátek večer party.
  •       I’m playing tennis with Marta in the afternoon. Odpoledne hraju/budu hrát tenis s Martou.
 • Samozřejmě, často lze použít obojí – přítomný čas průběhový nebo „to be going to“.  Ale přítomný čas průběhový znamená, že akce je už naplánovaná, domluvená, kdežto „to be going to“ spíš implikuje, že se na něco teprve chystáme.
 • Zajímavá jsou slovesa GO a COME. U těch se raději dává přednost průběhovému času – We are going to the party. The Smiths are coming tomorrow. Vazba I’m going to go nebo They are going to come totiž zní trošku kostrbatě, i když se občas používá.

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (PRESENT SIMPLE TENSE)

 • Používáme jej tehdy, když hovoříme o jízdních řádech, školním rozvrhu, programech kin, divadel atd.
  • Př: The train leaves at 7 o’clock. Vlak odjíždí v sedm hodin.
  •       The film starts at 10. Film začíná v deset.
 • Asi nás toto použití nepřekvapí, protože v češtině v podobných situacích taky používáme přítomný čas.

zdroj: https://www.ucitel.net/anglicky-jazyk/cas-budouci