Reklama:

Minulý čas prostý

 

PAST SIMPLE

Používá se pro popis děje, skutečnosti, aktivity v ukončené minulosti.

e.g. The boy played with his friends in the garden yesterday. (zajímá nás fakt hraní)

Vzorec pro tvoření: minulý tvar slovesa (infinitiv + koncovka -ed nebo nepravidelná slovesa)

            The boy played football.

Pomocné sloveso  pro tvoření otázek nebo záporných vět  - did

e.g. What did the boy do in the garden?

        The boy didn't play volleyball.