Reklama:

Předpřítomný čas

 

Tvoření:

podmět + have/has + příčestí minulé
 • I have bought it.
 • She has bougth it.
 • They have bought it.

Příčestí minulé u pravidelných sloves se tvoří přidáním koncovky -ed k infinitivu slovesa jako to je u minulého času prostého. U nepravidelných sloves je potřeba se naučit tvoření příčestí minulého. (viz. třetí sloupeček nepravidelná slovesa)

Zápor:

podmět + have/has + not + příčestí minulé
 • I have not bought it.
 • She has not bought it.
 • The have not bought it.

Otázka:

otázka se tvoří inverzí podmětu s pomocným slovesem have/has
 • Have I bought it?
 • Has she bought it?
 • Have they bought it?

Použití Předpřítomného času:

 1. Děj, který se odehrál v minulosti, ale má následky do přítomnosti.
  Tom has broken his leg. - Tom si zlomil nohu a má ji zlomenou
  Pokud ale je určená doba, kdy si nohu zlomil. Musíme použít minulý čas prostý.
 2. Děj, který začal v budoucnosti a stále trvá. Ve větě je uvedenou jak dlohou trvá.
  I have love her for 5 years.
 3. Děj, který skončil, ale doba , kdy probíhal stále trvá.
  I have written 5 letters today.
 4. V otázce, ve které se ptáme, zdali se něco dosud nebo už stálo či nestalo.
  Have you ever been to France.
  !!! U slovesa been se v přepřítomném čase používá předložka to !!!
 5. V záporné větě, která říká že se něco nikdy nebo doposud nestalo.
  She has never seen him.
 6. Mluvíme-li o zážitku či zkušenosti. Musí být ale důležitější než doba, kdy se odehrál.
  He has visited 10 countries.

Pro Přítomný čas prostý jsou typické tyto příslovce:

 • always - vždy
 • never - nikdy
 • ever - někdy
 • already - už
 • yet - ještě, už
 • just - právě
 • since - od
 • for - po dobu
 • this year - letos
 • recently - nedávno

zdroj: https://www.anglictina-snadno.estranky.cz/clanky/predpritomny-cas-prosty.html