Reklama:

Přítomný čas

 

Přítomný čas (Present simple) používáme tehdy, když se děj často opakuje nebo nevíme, kdy přesně se děj děje. Také se používá v případě všeobecných pravidel, něco, co všichni znají nebo říkají. Většinou se student s tímto časem setká hned na začátku a je to opravdu nejlehčí látka.

Věta
Věty se tvoří docela snadno. Stačí použít zájmena a přidat k nim infinit (základní tvar slovesa).

I sleep, You go, We eat, They play
I play, You sleep, We go, They eat
I eat, You play, We sleep, They go
I go, You eat, We play, They sleep


Jedinou výjimkou je třetí osoba čísla jednotného (he, she, it). Zde přídáváme koncovku -s na konci slovesa. U sloves končících na -s, -sh, -ch, -x přídáváme koncovku -es. Výjimkou jsou pouze nepravidelná slovesa, kde se musíme naučit na zpaměti (např.: he cries)

He watches, She swims, It starts
He swims, She watches, It swims
He starts, She starts, It watches


Takovou další pomůckou, které vám později pomůže je to, že při tvoření normální věty můžete (ale většinou se nepoužívá) přidat slovo do (u 3. osoby jednotného čísla do/does - a když už používáte does, tak nedávejte -s,-es na konci slovesa už) před slovesem. Také se používá, když chceme něco zdůraznit.

Zápor
Zápor se tvoří pomocí pomocného slova
do a záporu not. Zkrácený tvar je don't. U třetí osoby čísla jednotného používáme does not / doesn't a NEPŘIDÁVÁME -s nebo -es ke slovesu!! Protože pomocné sloveso už obsahuje -s/ -es. Takže by to vypadalo takto: Zájmeno + pomocné sloveso do + sloveso infinitiv

I don't play / I do not play
You don't like / You do not like
He doesn't sleep / He does not sleep
We don't eat / We do not eat
You don't watch / You do not watch
They don't drink / They do not drinkOtázka

Otázky se tvoří velmi snadno. Stačí obrátit slovosled. Pokud se podíváte nahoru, tak jsme si řekli, že ve větě může být slovo do/does před slovesem. Teďka si představte, že tam pořád je. Při tvoření otázky akorát toto pomocné slovo dáme na začátek a máme otázku.

I (do) play -> Do I play?
You (do) drink -> Do You drink?
He (does) swims -> Does He swim?
We don't watch -> Don't We watch?

zdroj: https://www.ucitel.net/anglicky-jazyk/pritomny-cas