Oběhová soustava člověka

 Oběhová soustava člověka

 • Krev člověka proudí v uzavřeném systému „trubek“ – cév.
 • Cévy vedou krev, která přivádí kyslík a živiny k orgánům/tkáním a odvádí oxid uhličitý
 • a škodlivé látky z orgánů/tkání.
 • Cévy vedoucí krev ze srdce se nazývají tepny, cévy vedoucí krev do srdce se nazývají žíly.
 • Pokud se odřeme či řízneme, teče nám krev, jelikož jsme porušili stěnu trubičky, která vede krev.
 • Tok krve pohání pumpa – srdce.

schéma velkého a malého krevního oběhu

 • Krevní oběh v lidské těle dělíme na malý a velký.
 • Velký oběh začíná v levé srdeční komoře, odkud je okysličená krev tepnami odváděna do celého těla.
 • Odkysličená krev je pak přiváděna žílami do pravé síně v srdci.
 • Malý oběh začíná v pravé srdeční komoře. Odtud je odkysličená krev vedena tepnami do plic.
 • Z plic je přiváděna okysličená krev do levé síně srdeční.
 • Cévy vedoucí okysličenou krev jsou znázorněny červeně, cévy vedoucí odkysličenou krev jsou znázorněny modře.
 • Směr toku krve ve velkém oběhu je znázorněn plnými šipkami.
 • Směr toku krve v malém oběhu je znázorněn přerušovanými šipkami.
 • Podrobnější popis vizte dále.

Cévy

Tepny (artérie) — cévy vedoucí krev od srdce

Stěna tepen je tvořena vazivem a hladkou svalovinou. Vnitřek je vystlán endotelem (jedna vrstva buněk).

Žíly (vény) — cévy vedoucí krev do srdce

Stavba stěny je stejná jako u tepny. Stěna tepen je však mnohem silnější, protože vedou krev
vypuzenou srdcem, která má vyšší tlak.

Žíly na nohou a rukou obsahuji chlopně, aby se krev nevracela zpátky a také aby netekla zpět
do povrchového žilního systému.
Povrchový žilní systém sbírá krev z podkoží a odvádí ji do hlubokého žilního systému.
Pokud se krev vrací zpět do povrchového žilního systému, mohou vznikat křečové žíly.
Tomu brání právě chlopně (vizte obrázek).

chlopně v žíle

Autor: Was a bee

Vlásečnice (kapiláry) — tenké trubičky spojující tepny a žíly

Přes tenké stěny kapilár dochází k difúzi dýchacích plynů a látek  →  výměna plynů a látek
mezi krví a tkání.

Velký a malý krevní oběh

Velký (tělní) krevní oběh

 • Začíná v levé komoře srdce, odkud je krev vedena aortou.
 • Aorta vystupuje nahoru (kraniálně) a zahýbá doleva.

Z aorty vystupuje:

 • hlavopažní kmen (truncus brachiocephalicus)

– dělí se na podklíčkovou tepnu a krkavici (karotidu)

Podklíčková tepna vystupující z hlavopažního kmene zásobuje krví horní pravou končetinu.
Krkavice (karotida) vystupující z hlavopažního kmene zásobuje krví pravou polovinu hlavy.

pravá karotida a pravá podklíčková tepna

pravá karotida a pravá podklíčková tepna

 • krkavice (karotida)
  • zásobuje krví levou polovinu hlavy
 • podklíčková tepna
  • zásobuje krví levou horní končetinu

Z aorty také vystupují věnčité (koronární) tepny, které zásobují krví srdce.
Jsou to první větve, které z aorty vystupují.
Jedná se o pravou a levou věnčitou tepnu.

Sestupná část aorty zásobuje trup a dolní končetiny.

aorta

aorta

Z dolní poloviny těla přivádí odkysličenou krev do pravé síně srdce dolní dutá žíla (vena cava inferior).

dolní dutá žíla

dolní dutá žíla (vena cava inferior)

Z horní poloviny těla přivádí odkysličenou krev do pravé síně srdce horní dutá žíla (vena cava superior).

horní dutá žíla

horní dutá žíla (vena cava superior) —  pro zvětšení obrázku na něj klikněte

Vrátnicový (portální) oběh

 • Principem portálního oběhu jsou dvě kapilární řečiště za sebou.
 • Mezi nejznámější portální oběh patří portální jaterní oběh.
 • Kapiláry ve střevech odvádějí vstřebané látky a toxiny z potravy do portální (vrátnicové) žíly
 • (vena portae), která se zanořuje do jater a větví se do dalšího kapilárního řečiště, které látky, posbírané
 • prvním kapilárním řečištěm ve střevech, předává játrům.
 • Kapilární řečiště v játech se pak spojuje a slévá do dolní duté žíly.
 • Další portální oběh je třeba v hypofýze.

portální (vrátnicová) žíla

portální (vrátnicová) žíla (vena portae)

Malý (plicní) krevní oběh

Začíná v pravé komoře srdce, odkud je vedena plicním kmenem (truncus pulmonalis).

Z plicního kmene vystupuje:

 • levá plicní tepna
 • pravá plicní tepna

– vedou odkysličenou krev do plic

Pozor! Na rozdíl od velkého krevního oběhu, v malém krevním oběhu vedou tepny odkysličenou krev.

Z každé plíce pak vystupují dvě plicní žíly (vedou okysličenou krev)
a vstupují do levé síně srdce.

srdce

srdce (cor)

1. horní dutá žíla; 2. plicní tepna; 3. plicní žíla; 10. aorta; 13. dolní dutá žíla

reklama