Reklama:

Opěrná pohybová soustava člověka

 

21.OBECNÁ STAVBA KOSTÍ

-okostice  - vazivová blána - kryje povrch kostí (PERIOSTERUM)

                     -umožňuje růst kostí do šířky a hojení kostních zlomenin

       -dobře zásobená cévami a nervy

                     -podílí se na vedení kostní bolesti

-kompakta  – tuhá trubicovitá vrstva, zajišťují pevnost a pružnost kosti

-spongióza – další vrstva – houbovitá kostní tkáň

-architektonikum kosti – uspořádání kompakty a spongiózy

-kostní trámce – architektonikum spongiózy – zajišťují pevnost

-kostní lamely – architektonikum kompakty – buď ploché nebo soustředěné uspořádání

-ve střední části kompakty jsou lamely – vytváří vrstvy podle centrálního kanálku kterým v kosti procházejí nervy

-kostní dřeň (medulla ossium) - vyplňuje dřeňové dutiny u dlouhých kostí

                                                        - je tvořena jemnou sítí vazivových buněk, vláken a sítí cév, v mladém věku je červená a tvoří červené krvinky, při stárnutí je dřeň nahrazována tukovou tkání a mění se ve žlutou kostní dřeň

                                                        - hrudní kost, obratle a žebra si ve stáří uchovávají kostní dřeň červenou

-osifikace - vznik kostí – 1)na vazivovém podkladu lebka a klíční kost

                                             2)na podkladě chrupavky vzniká většina ostatních kostí

                     - osifikace probíhá z povrchu chrupavky a z malých ostrůvků, které jsou uloženy na konci a uprostřed kosti

 

 

POPIS KOSTRY

-při popisu kostry používáme základní pojmy, které se opakují a z nich vycházejí i anatomické názvy

-dělí se na názvy označující vyvýšeniny plochy a prohlubně

a)vyvýšeniny – hrboly, hrbolatiny, hlavice, výčnělky, drsnatina, kotníky, chocholík, processus,  čáry

b)prohlubně – jamka, jáma

 

-kostra se skládá z kostry končetin, hlavy a hrudníku

 

KOSTRA HRUDNÍKU

-páteř, žebra a hrudní kost

 

PÁTEŘ

-páteř tvoří kostru těla, oporné funkce, skládá se z obratlů kterých je 33-34

-zajišťuje stabilitu, pevnost a omezenou pohyblivost těla, ochrana míchy(páteřní kanál)

 

 

 

 

 

 

 

OBRATLE

 

 

 

-počty jednotlivých obratlů – 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových, 3-5 kostrčních

-obratel se skládá z těla, oblouku a výběžků obratle

 

Spoje mezi jednotlivými obratli:

a)meziobratlové ploténky (disci intervertebrales)

-jsou to chrupavčité destičky mezi těly obratlů

-jsou různě vysoké, nejvyšší mezibederními obratli a nejnižší mezi krčními obratli

b)vazy

-spojují těla obratlů a výběžky a zabraňují posunu obratlů

 

c)meziobratlové klouby

-pohyblivá spojení, součet drobných posunů se sčítá a vzniká výsledný pohyb

 

-páteř má dvojí esovité zakřivení – pružnost

-vyklenutí páteře směrem dozadu – kyfóza

-vyklenutí - hrudní kyfóza

                  - křížová kyfóza

- vyklenutí páteře směrem dopředu – lordóza –bederní lordóza, krční lordóza

 

KOSTRA HRUDNÍKU

Žebra (costae)

-protáhlé, oploštělé a obloukovitě zahnuté kosti

-jsou různě dlouhá - nejkratší je 1. pár žeber

                                - nejdelší je 7. a 8. pár žeber

-žebra jsou vzadu hlavicí připojeny k páteři

-většina žeber je připojena chrupavkou ke kosti hrudní

-máme 12 párů žeber

-1. až 7. pár jsou žebra pravá (costae verae) – tato žebra se chrupavkou připojují ke kosti hrudní

-8. až 10. pár žeber jsou žebra nepravá (costae spuriae) – tato žebra se chrupavkou připojují k 7. páru žeber

-11. až 12. pár žeber jsou žebra volná (costae fluctuantes) – nepřipojují se chrupavkou

 

Kost hrudní (sternum)

-kost plochá

-v horní části se připojuje kost klíční

-skládá se ze 3 částí – rukojeť(manumbrium), tělo(corpus) a mečovitý výběžek(processus xiphoideus)

-hrudník (torax)

-hrudník je zepředu a zezadu oploštělý

-kostra hrudníku tvoří kostěný podklad pro hrudník

-pohyby hrudníku umožňují dýchání, chrání plíce a srdce

 

KOSTRA HLAVY

Lebka (cranium)

-tvoří ji mozková část lebky (neurocranium) a obličejová část lebky (splanchocranium)

-je to pevná schránka chránící mozek a některé smyslové orgány

-je oporou pro začátek dýchacího a trávicího ústrojí

-mozková část lebky vzniká částečně z vaziva – klenba lební, a z části vzniká z chrupavky – spodina lební

-obličejová část vzniká taky z chrupavky

-z chrupavčitých základů vznikají jazylka, štítná chrupavka a sluchové kůstky středního ucha

-lebka je tvořena velkým počtem kostí, mnohé z nich jsou párové a mezi sebou jsou spojeny švy, pouze kloubně se připojuje dolní čelist

 

Mozková část lebky

-ochranný obal mozku – klenba lební a spodina lední

 

-skládá se z - kost týlní

                    - kost klínová

                    - kost čelní

                    - kost čichová

                    - kost spánková

 

Kost týlní (os occipitale)

-ve spodní části se nachází týlní otvor – foramen magnum – po stranách otvoru jsou hrboly pro kloubní spojení s 1. krčním obratlem

 

Kost klínová (os sphenoidale)

-z kosti klínové vybíhají 2 křídla – malé a velké

-na její vnitřní bázi vytváří její tělo tzv. turecké sedlo, ve kterém je umístěn podvěsek mozkový, je spojena s dutinou nosní

 

Kost čelní (os frontale)

-tvoří podklad čelní a stropy očnic

-na přechodu čela a očnic jsou tzv. nadoboční oblouky

-ve spodní části čela je velká párová dutina – sinus frontalis

 

Kost čichová (os ethmoidale)

-z několika částí a pouze dírkovaná ploténka je mezi kostmi tvořícími hlavovou část lebky

 

 

 

 

Kost spánková (os temporale)

-kost párová

-z několika částí - kost skalní . pyramida (os petrosum/pars pyramidalis), výběžek bradavkový (procesus mastoideus), výběžek bodcovitý (proc. styloideus), kost bubínková (pars tympanica), kloubní jamka mandibuly a výběžek lícní

-uzavírá dutinu lední ze strany a zespoda

 

Kosti temenní

-párová kost ve tvaru čtyřhranné misky

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY

-kosti obličejové části (splanchnocranium, viscerocranium) obklopují začátek trávicího a dýchacího ústrojí, obličejová část se skládá z kostí párových (horní čelist, kost patrová a lícní) a z nepárové dolní čelisti a jazylky

2 kosti horní čelisti (maxila): maxila sestává z těla, frontálního výběžku a výběžku lícního (proc. zygomaticus), ve kterém se spojuje s kostí lícní (os zygomaticum), hlavním podladem tvrdého patra je patrový výběžek. Lůžka pro zuby horního zubního oblouku jsou vytvořena v podkovitém dásňovitém výběžku

2 kosti lícní (os zygomaticum): společně s proc. zygomaticus kosti spánkové vytváří tzv. jařmový oblouk (pons zygomaticus) jednou svojí plochou vytváří část stěny orbity (facies orbitalis) a jednou (facies lateralis) vytváří líc, přičemž její tvar i velikost je individuální a podílí se na celkovém výrazu tváře

2 kosti nosní (os nasale): představují dvě stříškovitě k sobě postavené kůstky, jejichž velikost je individuální, tvoří kostěný podklad nosu

2 kosti slzní (os lacrimale): párová kost obsahující otisk slzního váčku (fossa saci lacrimalis)

Nosní skořepy: 2 horní skořepy nosní, střední skořepy nosní, 2 dolní skořepy nosní

-2 patrové kosti (os pallatum): má dvě lamely ve tvaru písmene L (jsou na sebe prakticky kolmé). Jedna (lamina perpendicularis) tvoří část dutiny nosní (cavitas nasi) a druhá (lamina horisontalis) je součástí tvrdého patra

-dolní čelist (Mandibula)

-kost radličná (Vomer): je svisle postavená plochá kost, tvoří část nosní přepážky.

-růst lebky zajišťují fontanely

 

KOSTRA KONČETIN

-skládá se z kostry horních a dolních končetin

Kostra horní končetiny

-z pletence a volné končetiny

-díky kloubům na horní končetině se ruka může pohybovat všemi směry

-pletenec - klíční kost + lopatka

                 - díky pletenci je horní končetina připojena k trupu

-klíční kost (clavivula) - mírně esovitě zahnutá 12-16 cm.

                                       - kloubně se připojuje k rukojeti kosti hrudní a k nadpažku (acromion), který je součástí lopatky

-lopatka (scapula) - plochá, trojúhelníkovitá

                                - vnitřní strana kterou se lopatka přikládá k žebru je vyhloubená

                                - trn lopatky (spina scapulae)

 

Kostra volné horní končetiny

 

Kost pažní (humerus)

-dlouhá kost – horní část zakončena polokulovitou hlavicí – spoj s lopatkou  – malý a velký hrbol – na ně se upínají svaly

 

 

Kost vřetení

-na palcové straně – radius

-spodní konec – rozšířený – bodcovitý výběžek (precessus styloideus)

 

Kost loketní

  • na malíkové straně
  • výběžek kosti loketní  (olecranon)

 

Kostra zápěstí (ossa carpi) carpus

-tvořena 8 drobnými kůstkami – 2 řady po 4 a jsou spojeny drobnými klouby

-1. řada je kloubně spojena s předloktím

-2. řada je spojena s kostmi záprstními

 

Kostra záprstí (ossa metacarpalia) metacarpus

-horní rozšířené konce jsou napojené na zápěstí a spodní na články prstů

 

Kostra prstů

-tvořena články prstů (phalanges)

-jednotlivé články kloubně spojeny

 

Kostra dolní končetiny

-skládá se z pletence pánevního a volné dolní končetiny

 

Pletenec pánevní

-skládá se z kosti křížové, 2 kostí pánevních a kostrči

-vytváří kruh pánevních kostí – pospojovány křížokyčelním kloubem a chrupavčitou sponou

-význam – opora, ochrana – zasahuje tam část břišních a pánevních orgánů které jsou uloženy v oblasti malé pánve – pohlavní orgány, děloha, vaječníky

-ženská pánev je širší a prostornější, mužská užší a strmější

 

Kost pánevní (os coxae)

-vzniká srůstem 3 kostí – kyčelní sedací, a stydké

 

Kost kyčelní (os ilium)

-plochá, lopatovitá

-lopata kosti kyčelní – vybíhá v ostrý hřeben a ten vybíhá v trn kosti kyčelní

 

Kost sedací (os ischii)

-spodní část tvoří sedací hrbol

 

Kost stydká (os pubis)

-dohromady se sedací kostí uzavírá otvor pánevní kosti – bývá vyplněn vazivem a svaly

 

 

 

Kost stehenní (femur)

-nemohutnější dlouhá kost

-horní konec zakončen hlavicí, která zapadá do acetabula – spojeno krčkem

-pod krčkem je kostěný výběžek – velký chocholík (trochanter)

-nad krčkem je malý chocholík

-na malý a velký chocholík se upínají mohutné hýžďové svaly

-ve spodu se rozšiřuje do 2 kloubních hrbolů

 

Kost holenní (tibia)

-tvoří bérec, je na palcové straně, má trojboké tělo

-horní část se rozšiřuje ve 2 kloubní hrboly – kondily

-spodní část vybíhá ve vnitřní kotník

 

Kost lýtková (fibula)

-štíhlá a často se láme, na malíkové straně bérce

-dolní konec vybíhá v zevní kotník

 

Kosti nártní – 5 kostí

Kosti zánártní – 7 kostí

Články prstů - 13

SPOJENÍ KOSTÍ

Pevné spojení

-dochází k němu tam kde kosti chrání orgány

a)chrupavkou (synchrondrosis)

-spojení sponou stydkou

-spojení žebra a kosti hrudní

b)vazivem (syndesmosis)

-švy na lebce

c)srůstem kostí (chrondrosis synostosis)

-kost pánevní – vzniká srůstem 3 kostí – kosti kyčelní, sedací a stydké

 

Pohyblivé spojení

-kloubní – zajišťuje pohyblivost kostí

-styk 2 a více kostí

-kloub (articulacio)

-stavba kloubu – kloubní plocha, kloubní dutina a kloubní pouzdro

 

 

Kloubní plochy

-hlavice – vyklenutá část kosti , zapadá do jamky a obě jsou potaženy sklovitou hmotou

-chrupavka je vyživována synoviální tekutinou

-v některých kloubech mohou být mezi hlavicí a jamkou vloženy nitrokloubní chrupavčité destičky

 

Kloubní pouzdro

a)z vrstvy vazivové – pevnější vnější obal – v místech největšího namáhání spojeno vazy (ligamenta)

b)ze synoviální výstélky – tenká blanka, která vystýlá kloubní dutinu a produkuje synoviální tekutinu

-kloubní pouzdro je dobře prokrveno a inervováno

-třídění kloubů – 1)tvar kloubu - kulovitý kloub – ramenní, kyčelní

                                                     - vejčitý kloub – proximální ruční

                                                     - sedlový – kloub palce

                                                     - válcový – loketní kloub

                                                     - radio-ulnární – čepový

                               2)podle počtu kostí - jednoduché – styk 2 kostí

                                                               - složené - styk více jak 2 kostí

 

Klouby horní končetiny

-ramenní kloub (artikulacio humeri)

-spojení lopatky s kostí pažní

-patří mezi nejpohyblivější klouby

-loketní kloub (cubiti)

-vřeteno – zápěstí – předloktí s 1. řadou zápěstních kůstek

 

Klouby dolní končetiny

-kloub kyčelní (articulatio coxe) – provádí se abdukce a addukce, flexe a extanze

-kloub kolenní (articulatio genus) – nejmohutnější a nejsložitější kloub na lidském těle, přední stranu tvoří češka, 2 menisky

                                                           -kloubní pouzdro je spojeno vazy – flexe, extanze a rotace

-kloub hlezenní (articulatio talocruralis) – spojení kostí bérce a kostmi zanártními

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVALOVÁ SOUSTAVA

-tvoří ji svaly příčně pruhované neboli svaly kosterní – umožňují pohyb

-tvoří asi 35% celkové hmotnosti těla

-všechny svaly na těle – svalstvo

-stavba svalu - svalové bříško (center)

                       -šlacha (tendo)

-základní stavební jednotkou svalu je svalové vlákno (myofibrily)

-kontrastní jednotkou jsou miofibrily

-svalové vlákno je ohraničeno membránou – sarkolema

-svalová vlákna jsou sdružena do snopečků ohraničených vazivem

-povrch svalového bříška je kryt vazivovou blánou, která je silná, pevná a pružná – povázka (facie)

-šlachy se pevně připojují ke kostem a tvoří začátek a konec svalů

-šlacha je tvořena kolagenními vlákny – drží je pohromadě řídké vazivo

-chemické složení svalu - 75% voda

                                       -24%organické látky

                                       -1% látky anorganické

.-ve složení svalu převažují bílkoviny – albuminy, globuliny, myoglobin

-aktin, myosám – součástí myofibril

-myoglobin zásobuje svaly kyslíkem při svalovém vypětí, podobná fce a struktura jako myoglobin

-fosfáty – ve formě ATP a glykogen - zdroj energie

-kyselina mléčná – vzniká při svalovém vypětí

-minerály – Na, Ca, Mg, K, P

 

Fyzikální a fyziologické vlastnosti svalů

-jsou pružné a pevné

-dráždivé – podnětem pro podráždění jsou nervové vzruchy, ty přivádějí motorická nervová vlákna – vzruchy jsou přenášeny na nervosvalové ploténky

-reakce svalu na podráždění je stah svalu – kontrakce

-prahové podměty – nervový podnět, který způsobí smrštění svalu, má určitou intenzitu

-v izotonické fázi sval vykonává pohyb

 

Inervace svalů

-svaly jsou inervovány míšními a mozkovými nervy

-funkční jednotkou svalu je motorická jednotka – soubor svalových vláken patřících k jednomu neuronu

-aby sval mohl pracovat musí ho zásobovat mozek a CNS

-neuron se skládá se z buňky a axonu dlouhý výběžek – větví se a končí nervosvalovou ploténkou = jednoduchá synapse

-ke kontrakci a uvolnění svaly potřebují velké množství kyslíku

-zdroj energie pro svaly je cukr, který se štěpí na teplo, které se při činnosti svalu uvolňuje

-poruchy svalu vznikají jeho nečinností

-plegie – ochrnutí svalu

-paréza – částečné ochrnutí

-hyperkynéza – mimovolný pohyb – chorobný - třes – tremor

                                                                            -spazmy – křeče – záchvatové nebo dlouhodobé

                                                                            -tiky

 

 

Svaly hlavy

 

1)svaly mimické – začátky na kosti a konce v kůži

2)svaly žvýkací

 

Svaly mimické

-podílejí se na výrazu obličeje, zužují nebo uzavírají oči, ústa a dýchací a trávicí soustavy

-podílejí se na růstu a vývoji horní čelisti a dolní čelisti a na růstu a formování zubů

-sval čelní – smršťují čelo a zvedají obočí

-sval týlní – vypíná vrásky na čele

-kruhový sval oční – musculus orbicularis oculi

-kruhový sval ústní – musculus orbicularis oris – tvoří svalový podklad horního a dolního rtu a uzavírá ústní štěrbinu

-sval tvářový – m. buccinator – nejmohutnější mimický sval – začíná nad stoličkou a končí v koutku úst – tímto svalem prochází vývod příušní žlázy, oplošťuje tváře

-zdvihač hlavy – upíná se na rukojeť kosti hrudní, na vnitřní stranu klíční kosti a upíná se na kost spánkovou – musculus sternocleidomastoideus

-podjazykové svaly táhnou hrtan a jazylku směrem dolů

-svaly kloněné – musculi scaleni – v hlubších vrstvách – uplatňují se při pohybu hlavy – spojují krční obratel s 1. dvěma žebry jakožto pomocné dýchací svaly

-dlouhý sval hlavy – musculus longus capitis

-dlouhý sval krku – musculus longus colli

 

Svaly hrudníku

-jsou uloženy v několika vrstvách

-velký sval prsní - musculus pectoralis major – začíná na klíční kosti a na chrupavkách žeber a upíná se na hranu hrbolu kosti pažní

-malý sval prsní – musculus pectoralis minor

-sval podklíčkový – musculus subclavius

-svaly mezižeberní – zevní a vnitřní

-pilovitý sval přední – m. serratus anterior – začíná devíti zuby na žebrech a upíná se na lopatku – zajišťuje odtahování lopatek

-bránice - plochý sval, vyklenuje se do dutiny hrudní – mezi dutinou hrudní a břišní

               - šlacha rozděluje bránici a v té části se o bránici opírá srdce

               - 2 masité části – pravá a levá brániční klenba

               - v bránici jsou 3 otvory – 1. otvor pro aortu, 2. otvor pro dolní dutou žílu a 3. otvor pro jícen

               - při kontrakci dochází k nádechu

 

Svaly břicha

 

-přímý sval břišní – m. rectus abdominis – středem svalu prochází šlacha linea alba, která rozděluje sval na 2 poloviny

-celý sval je kryt vazivovou pochvou

-napomáhá předklonu a břišnímu lisu

-šikmý sval břišní – vnitřní a vnější – m, obliquus abdominis externus – otočení trupu do strany a internus

-jsou po stranách dutiny břišní

-tříselný vaz – nad ním je tříselný kanál

-čtyřhranný sval bederní – m. qadratus lumborum – podél bederní páteře – umožňuje napřímení a úklony v bedrech

 

 

Zádové svaly

-uloženy v několika vrstvách

-svaly na povrchu hrudní části – spojují končetiny

-trapézový sval – plochý trojúhelníkový – od výběžku krčních a hrudních obratlů ke kosti klíční, nadpažek a hřeben lopatky – při pohybu končetiny zajišťuje stabilitu lopatky

-široký sval zádový – m. latissimus dorsí – od kosti křížové a hřebenu kosti kyčelní a upíná se na hrbolku kosti pažní – umožňuje pronaci, zapažení a připažení

-zadní pilovité svaly – podporují dýchání

-vzpřimovače páteře – dlouhé svaly umístěné podél páteře

-dutinu břišní uzavírá dno pánevní – zdvihač řitní – m. levator ani – procházejí jím močovody a pochva a jedna část tvoří svěrač konečníku

 

Svaly horní končetiny

-pletenec – sval deltový - m. deltoideus – sval ramenní

                                        - začíná na kosti klíční, nadpažku, hřebeni lopatky a upíná se na drsnatinu kosti pažní – zvedá paži na upažení

Svaly oblé:

-sval nadhřebenový – m. supraspinatus

-sval podhřebenový – m. infraspinatus

-sval podlopatkový – m. subscapularis

-dvouhlavý sval pažní – m. biceps drachi – jde přes 2 klouby

-začíná v dutině ramenního kloubu v drsnatině nad jamkou – 2. hlava začíná v hákovitém výběžku lopatky a upíná se na drsnatinu kosti vřetení – umožňuje flexi v loktu

-hluboký sval pažní – m. brachialis

-sval hákový – m. coracobrachialis - ohybač

-trojhlavý sval pažní – m. triceps brachi - začíná na lopatce kosti pažní

                                                                  - má 3 hlavy, upína se k loketnímu výběžku kosti loketní, funkce - extenze

-přední strana předloktí – pronátory:

-sval oblý – m. pronator teres – začíná na kosti pažní přes loketní kloub a upíná se v polovině kosti loketní, umožňuje pronaci

-sval čtyřhranný – m. pronator qadratus – promyce předloktí, ve spodní vrstvě

-ohybače zápěstí a prstů - zevní ohybač zápěstí

                                        -dlouhý sval dlaňový

                                        - vnitřní ohybač prstů

-sval vřetení – m. brachioradialis – na povrchu, podílí se na ohnutí lokte

                                                        - je na zadní straně předloktí

 

Svaly dolní končetiny

-sval bedrokyčlostehenní – m. iliopsoas - bederní

                                                                  - kyčelní

-bederní – na posledním hrudním a 5 bederních obratlích

-kyčelní – na vnitřní straně kosti stehenní – ohýbá a vytáčí stehno ven

-velký hýžďový sval – m. gluteus maximus

-střední hýžďový sval – m. gluteus medius

-malý hýžďový sval – m. gluteus minimus

-hýžďové svaly začínají na zadní straně kosti kyčelní a upínají se na velký chocholík kosti stehenní a na drsnatinu – zajišťují vzpřímenou chůzi, skákání a pohyb dolní končetiny

-svaly na přední straně stehna – kryty zepředu i zezadu širokou vazivovou blánou, tam se upíná napínač povázky stehenní – začíná na předním kyčelním trnu

-čtyřhlavý sval stehenní – m. quadriceps femoris – 4 hlavy sbíhající se do 1 šlachy která vede přes kolenní kloub a upíná čéšku a upíná se na drsnatinu kosti holení, umožňuje extenzi kolena

-sval krejčovský – m. sartorius – nejdelší sval na lidském těle – jde šikmo přes stehno ,upíná se na kyčelní trn a poté na vnitřní kondyl kosti holení – ohýbá a přitahuje je v kyčelním kloubu a ohýbá v kolenním kloubu

-svaly vnitřní strany stehna – přitahovače – adduktory – začínají na kosti stydké

 -velký přitahovač - m. adductor longus – upíná se na vnitřní epikondil kosti stehenní

-štíhlý sval stehenní – m. dracilis – upíná se na vnitřní kondil kosti holenní

-zadní strana stehna – ohybače – flexory:

-dvojhlavý sval stehenní – m. biceps femoris – jedna hlava na kosti sedací a druhá na kosti stehenní a upíná se na hlavici kosti lýtkové

Synergisti tohoto svalu:sval poloblanitý

 sval pološlašitý

 

Svaly zadní strany bérce:

-trojhlavý sval lýtkový – m. triceps surae – 1. a 2. hlava se upíná na vnitřním a zevním epicondilu kosti stehenní a 3. hlava na kosti lýtkové, sbíhají se do Achillovy šlachy a ta se upíná na hrbol kosti patní – umožňuje natažení paty a stání na špičkách

-svaly přední strany bérce – dlouhý natahovač prstů a palce

-zevní strana bérce – dlouhý a krátký sval lýtkový – pronátory, dlouhý - zajišťuje podélnou a příčnou klenbu nohy