Reklama:

Strunatci (chordata)

Znaky:

  • Struna hřbetní (chorda dorsalis)- entoderm, pevná, pružna osa těla, materiál- chrupavka.
  • Trubicovitá nervová soustava- z ektodermu
  • Žaberní štěrbiny- jsou párové, prolomení přední části trávící soustavy, přepážka- žaberní oblouk (7)
  • Cévní soustava uzavřená- srdce je na straně břisní
  • Trávicí soustava- trubicovitá- otvor ústní, otvor řitní/kloaka, ocas.
  • Metamerní segventace- tělo je rozdělené do množství článků, kde se opakuje svalstvo. 

Podkmen: Bezlebeční (CEPHALOCHORDATA)

  • - Kopynatec plžovitý- 5cm velký, žije na mořském dně, tělo ze stran zploštělé, z obou stran ploutevní lem a na konci ploutev ve tvaru kopí. Hlava není odlišena> otvor ústní- hmatové vousky, chorda prostupuje po celé délce těla( pod nervovou trubicí), metamerní segventace> svaly do "V", žaberní štěrbiny- v hltanu má 180 párů žab. štěrbin, Cévní soustava je uzavřená, oplození vnější.
  • - Smysly: rozeznávají světlo, tmu. 

Podkmen: Obratlovci (VERTEBRATA)

- Pouze bilaterální souměrnost, dobře se pohybují> mají efektivní pohybový, smyslový systém, potřebují kyslík.

Povrch těla: 

  • Kůže- funkce ochrany, termoregulace, někdy podíl na dýchání, brání ztrátě vody a je vícevrstevná> horní vrstva- pokožka (epidermis)> deriváty (nehty, chlupy, peří, drápy... keratin bílkovina), škára (dermis)- cévy, které vyživují deriváty, silně prokrvené, podkožní vazivo.
  • Vnitřní kostra (endoskelet)- chrupavčitá nebo kostěná > kostra osová- páteř (obratly> míšní kanál)+ žebra+ kost hrudní