Reklama:

Viry, Bakterie, Sinice

 

VIRY

-nebuněčné organismy, nitrobuněční parazité = potřebují hostitelskou buňku, aby se mohli rozmnožovat

-jednotlivé virové částice = VIRIONY

-každý virion složen z:

 • Jedné či více molekul nukleové kys.(vždy buď RNA nebo DNA) nesoucí geny
 • Nukleová kys. je uložena v bílkovinném plášti = kapsidě, která nukleovou kyselinu chrání

-persistence = vir pronikne do buňky a přetrvává v ní, aniž by se množil

-virogenie = virový genom se začlení do genomu buňky

REPRODUKCE VIRU

 1. Adsorpce – virus vyhledá buňku
 2. Penetrace – virus vniká do hostitelské buňky = injikuje
 1. Rostl. a živoč. – viry vznikají celé
 2. Bakteriofágy – nevznikají celé

                                  → pustí do buňky pouze svou nukleovou kyselinu

 1. narušení metabolismu

-přinutí hostitelskou buňku tvořit části viru (bílkoviny enzymů)

 1. a) lyze buňky
 • pochod kterým se dostávají viry ven
 • viroví jedinci vyplní hostitelskou buňku, která praskne, a pak se dostávají viry ven

              b)lyzogenní cyklus (lyzogenie)

 • NK se začlení do genů buňky
 • na konci cyklu se buňka rozdělí na dceřiné → přenáší se i viry → naruší metabolismus

PROKARYOTICKÉ VIRY

-prokaryotická buňka = hostitelská

-bakteriofágy (viry bakterií)

-součást biocenóz, podílejí se na rozkladu

-léčba a prevence chorob bakt. původu

FYTOVIRY (rostlinný vir)

-napadají rostlinnou buňku

-negativně působí na růst (virus keříčkovité zakrslosti rajčete, tabákové mozaiky)

MYKOVIRY (houbový vir)

ZOOVIRY (živočišný vir)

-šíření infekce – kapénková infekce → vodou, jídlem, krví, přímým kontaktem

 • RNK viry – virus chřipky, klíšťová encefalitida, příušnice, spalničky, vzteklina
 • DNK viry

-do RNK virů patří Retroviry → HIV → AIDS (leukémie) → onkoviry

-do DNK patří neštovice, v. EB (mononukleóza), v. pásového oparu, bradavic, hepatitidy B, opary

PRIONY (nekonvenční viry)

-částice bílkovinné povahy, vznikají v mozku kde se množí a škodí

-nemoci: scrape (ovce), nemoc šílených krav

BAKTERIE

-jednobuněčné prokaryotické organismy, malé rozměry, tělo tvořeno euk. buňkou

-významnými dekompozitory (odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla organismů)

-některé druhy se využívají v průmyslu, např. při kvasné výrobě (sýrů, octa…)

Tvar bakterií:

 1. kulovitý tvar - KOKY
 2. kulovité buňky uspořádané do řetízků - STREPTOKOKY
 3. koky seskupené do hroznu - STAFYLOKOKY
 4. mírně zahnuté buňky - VIBRIA
 5. spirálově stočené - SPIRILY A SPIROCHETY
 6. tyčinkovité buňky schopné tvořit spory -BACILY.

-na povrchu mají často slizovité pouzdro a někdy bičíky nebo fimbrie

-za nepříznivých podmínek vytváří endospory

-podle stavby buň. stěn, která ovlivňuje jejich barvitelnost, rozlišujeme:

 • grampozitivní bakterie – fialová
 • gramnegativní – červená

bakterie žijící v půdě a ve vodě

 • saprofytické – org. látky v přírodě rozkládá na anorganické (mineralizace), vytvářejí humus, některé jsou patogenní → vylučují toxiny

bakterie ve vzduchu

 • do vzduchu pomocí kapének (kýchání), jen některé škodí

bakterie žijící v organismu

 1. parazité rostlin

-napadají ovocné stromy, kořeny, trávy, rajčata

-nádory u rostlin

 1. symbionti živočichů a člověka

-v dutině ústní, trávicí, vylučovací a pohlavní soustavě

-r. lactobacillus – pohlavní soustava, schopnost produkovat kys. mléčnou

-r. bifidobacterium – střeva, vyvolává průjmová onemocnění

 • parazité živočichů a člověka
 • střevní onemocnění – cholera (Vibrio cholerae), tyfus, salmonelóza
 • onemocnění dýchací soustavy – angína, spála, zánět plic (streptokok), tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis)
 • pohlavní nemoci – kapavka (Neisseria gonorrhoeae), syfilis (Treponema pallidum)
 • hnisání ran – způsobeno především stafylokoky
 • borelióza, tetanus (Clostridium tetani), mor

Vztah bakterií k dusíku:

 • nitrogenní bakterie – váží dusík z půdy a přeměňují ho na org. látky
 • nitrifikační bakterie – aerobní, přeměňující amoniak na dusičnany
 • denitrifikační – anaerobní, redukující dusičnany na plynný dusík nebo amoniak

Podle potřeby kyslíku:

 • aerobní – k životu nutně potřebují kyslík
 • anaerobní – kyslík nepotřebují
 • fakultativně aerobní – využívají kyslík když je k dispozici, ale nepotřebují ho

SINICE

-prokaryotické, jednobuněčné org.

-jejich zásobní látkou je škrob

-patří k nejodolnějším organismům

-většina v planktonu, při přemnožení tvoří povlak na povrchu stojatých vod, tzv. vodní květ

-významnými producenty kyslíku, vážou plynný dusík v půdě

-slouží k výrobě potravin s vysokým obsahem proteinů, vitaminů a karotenu

-mohou být jednobuněčné nebo tvoří vlákna

-na povrchu vytváří slizovité pochvy

-symbióza s houbami – lišejníky

-schopnost fotosyntézy → sinicový škrob

-rozmnožují se příčným dělením

Zástupci: chmířnatka, brkalka, růžencovka

Rod MYKROCYSTIS – součást planktonu

                                   -způsobují alergii, kožní záněty