Reklama:

Proletářská literatura

 

 • levicové orientovaná literatura z počátku 20.let 20.století, která v letech 1920 - 1923 zastínila civilistickou a vitalistickou poezii.
 • vzniká jako nový proud na počátku republiky
 • vzniklo v prostředí avantgardního hnutí Devět sil v Praze → založeno roku 1920 - Vančura, Teige, Seifert, Wolker, Nezval, Biebl, Havel, Frejka, Burian
 •     devět sil = květina
 •     měl podpořit revoluci, hájil dělníky
 •     byl tribunou poetizmu
 •     opustil ho Wolker, Píša (ten uspořádal Wolkerovu pozůstalost)

má svůj manifest: TEORETICKÁ STAŤ = Proletářské umění - vyšla v časopise Var - řídil jej Zdeněk Nejedlý

Rysy proletářské literatury

 • třídnost - má sloužit dělnické třídě
 • tendenčnost - k něčemu vést, zrušení kapitalizmu
 • revolučnost - převrat
 • kolektivizmus - proti individualismu je nutno postavit kolektiv
 • optimismus - předpoklad pro umění

Jiří Wolker

 • narodil se v Prostějově, zemřel na tuberkulózu
 • je autorem vlastního epitafu
 • po smrti velmi oslavován - jeho dílo až přeceňováno
 • diskuse: „Dosti Wolkera“ - vyvolal ji František Halas
 • • Host do domu - básnická sbírka
 •     º užívá jinošskou lyriku, opěvuje prosté věci, promlouvá s nimi
 •     º důvěrný vztah ke světu , láska k lidem

Věci

 •     º Svatý kopeček - poutní místo
 •     º Pokora
 •     º Poštovní schránka

Těžká hodina - nejznámější sbírka

 •     symbolické označení pro porod
 •     jinoch se přeměnil v muže, nemá naivní pohled na svět, uvědomuje si rozdíly mezi lidmi

sociální balady 20. století:

 • • Balada o očích topičových
 •     º dělník ztrácí při práci zrak
 • • Balada o snu
 •     º uskutečnit sen = zabít ho
 • • Balada o nenarozeném dítěti
 • • Balada o ženě, muži a Bohu
 • • Balada o rentgenu
 • • Balada z nemocnice
 • • Balada námořníka
 • moderní pohádky:
 • • O milionáři, který ukradl slunce
 • • O kominíkovi
 • • Pohádka o listonošovi
 • • Pohádka o Johnym z cirkusu

Jindřich Hořejší

 • básník, překladatel (francouzština) - přeložil do ní Švejka
 • píše o prostých věcech - podoba Wolkerovi
 • revoluční postoj - rok 1917
 • poslední sbírka vyšla v roce 1935
 • • Korálový náhrdelník - sbírka
 • • Hudba na náměstí - sbírka
 • • Den a noc - sbírka

Josef Hora

 • básník, překladatel
 • studia práv, žurnalistika
 • po roce 1929 opustil KSČ - protest proti novému Gottwaldovskému vedení
 • prošel vitalismem (Strom v květu) i civilismem (Básně)
 • • Pracující den - sbírka
 • • Srdce - sbírka
 • • Vřava světa - sbírka
 • • Bouřlivé jaro - sbírka
 •     º v dělníkovi vidí člověka s vysokými morálními vlastnostmi
 •     º nevidí v něm revoluci
 •     º Hora proslul jako autor Máchovské variace - vzpomínka na K.H. Máchu
 •     º uctění jeho památky (100 let od jeho smrti)
 • • Struny ve větru
 •     º čas jako téma, plynoucí, pomíjivý čas

Jaroslav Seifert

 • 1984- Nobelova cena za literaturu
 • • Město v slzách - sbírka
 • • Samá láska - sbírka
 • Stanislav Kostka Neumann
 • • Rudé zpěvy - určeny k recitaci
 • časopis Červen, Proletkult
 • Konstantin Biebl
 • • Zlom - sbírka
 • • Zloděj z Bagdádu - sbírka