Charakter

- Je ovlivněn výchovou a společnosti v které se člověk nachází

- Mravní a společenské normy

 

Charakter se objevuje ve vztahu k ostatním lidem, v práci, v přírodě a sám k sobě...

Světonázorové - konzervativní a liberální..
Mravní - upřímnost, a nebo čestnost...
Svědomitost - pracovní píle...
Společenské vlastnosti - takt...
Svědomí - vnitřní hlas, sebevědomí, říká nám co je dobro a co je zlo, každý má konat dobro...