Alois Jirásek – Staré pověsti české

Alois Jirásek - Staré pověsti české

Alois JirásekStaré pověsti české
Sbírka starých českých pověstí. Obsahuje pověsti např. O praotci Čechovi, O králi Ječmínkovi, O Golemovi, O blanických rytířích

O Krokovi a jeho dcerách – po Čechově smrti zvolil lid svým vojvodou Kroka,
bohatého a moudrého muže, který všem radil a spravedlivě soudil pře. Sídlil na Budiči, kde byla škola, v níž se učilo bohoslužbě, kouzlům a věštbám. Kouzelnictví bylo tehdy považováno za největší umění. Kouzla Krokovi napověděla, že by měl vybudovat nové sídlo – našli místo na vysoké skále na břehu Vltavy – tam byl vybudován Vyšehrad. Krok měl tři krásné, moudré dcery. Kazi znala léčivé byliny a zaříkávadla. Teta vystavěla hrad Tetín nad řekou Mží, učila lid klanět se bohům a přinášet jim oběti. Libuše, nejmladší a nejmoudřejší, uměla věštit budoucnost. Po Krokově smrti byla vybrána za kněžku

Psohlavci – historický román o Janu Sladkém Kozinovi. Román líčí postavení
Chodů a jejich úlohu v historii, výsady Chodů od českých králů za pohraniční služby, která byla po bitvě na Bílé Hoře anulována a domažlické panství bylo prodáno Lammingerovi jako dědičný majetek. Chodům bylo nařízeno „věčné mlčení“, ale ti popírali poslušnost a „majestáty“ ukryli u Kozinovy matky. Nakonec byla chodská privilegia nalezena a spálena. Chodové si šli vymoci svá práva do Vídně, ale soudní při prohráli. Kozina a Hrubý byli odsouzeni na smrt oběšením, ale Hrubý umírá v žaláři a Kozina je popraven v Plzni, kde vyzývá Lomikara na boží soud. Chodové po Kozinově smrti jsou donuceni k robotě a jejich povstání je potlačeno.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.