Jarmila Glazarová – Advent

Jarmila Glazarová - Advent

Próza. Je to příběh nešťastné Františky a nemanželského syna Metoda. Františčin nastávající manžel je smrtelně zraněn pádem stromu při práci v lese. Po narození syna Františka na vesnici upadla v opovržení. Vzala si proto stárnoucího vdovce, sedláka Podešvu, čímž se snažila zajistit domov dítěti i za cenu ponížení a bezprávého života. 

Po svatbě se Františka i se synem stěhuje na Jurův statek, který je velmi zanedbaný, ačkoliv ho měla spravovat Jurova hospodyně Rozina. Františka se snaží s Rozinou vyjít, ale ta ji nenávidí a zachází s ní jako se služkou, ponižuje ji a uráží. Františka se marně snaží najít zastání u Podešvy a žádá jej, aby Rozinu propustil. Ale Jura jí však z neurčitých důvodů nechce vyhovět. Také malý Metod je na statku nešťastný. Rozina s Jurou jej neustále kárají, nutí jej dělat těžké práce a neberou ohled na jeho věk. Metod po čase začne ze statku utíkat a Františka ze všeho viní sebe. To vše se ale změní v okamžiku, kdy Jura obviní svou ženu z krádeže peněz. Ty po čase sice najde, ale Františce se neomluví. V ní se vznítí dlouho potlačovaná  křivda a nenávist a navíc zjistí, že je Rozina už řadu let Jurovou milenkou. Začne hledat svého syna,až ho konečně objeví na seníku, kde překvapí Rozinu s Jurou. Františka s Metodem odtud utíkají a usínají vyčerpáním ve světnici. Až ráno se dovídají od lidí, že stodola shořela a s ní i Podešva s Rozinou.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.