Petr Bezruč – Slezské písně

Petr Bezruč – Slezské písně

Autor: Petr  Bezruč

Rok vydání: 1930

176 stran

děj se odehrává v rodném Slezsku

Básník ve sbírce kritizuje tehdejší společnost, poukazuje na bídu a utrpení pracujícího lidu ve Slezsku. Lid trpí pod nadvládou panstva, lid se poněmčuje a popolšťuje. Sbírka obsahuje celkem přes 30 básní.Kniha je pro mě velmi zajímavá,jelikož mám vztah k tomuto kraji a básněmi jsem si zobrazil soudobé problémy slezského kraje.

Básně které mě zaujaly: 

Ostrava
Báseň vypráví o stesku a zlosti starého havíře, který vidí velké bezpráví, které zde vládne. Horník se lopotí a z jeho práce žijí boháči. Citace: ”Přijde den, z dolů jde plamen a dým,přijde den, zúčtujem spolu!”

Kantor Halfar
Autor zde líčí velký útisk češtiny na pomezí Moravy a Slovensku. Kantor Halfar však učí i nadále jen češtinu a proto taky se nemůže dočkat zaslouženého postupu. Jeho život je velmi smutný a chudý kantor nakonec spáchá sebevraždu. Citace:„A tak dostal Halfar místo“

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.