Viktor Dyk – Krysař

Viktor Dyk - Krysař

Příběh začíná první den pobytu Krysaře ve městě Hammeln. Seznámí se s mladou – ale už zadanou – dívkou Agnes, se kterou naváže milostný poměr. Poté, co Krysař vyžene z města téměř všechny krysy, má dostat zaplaceno, ale městští konšelé se zdráhají vyplatit mu celou slíbenou sumu s tím, že ve smlouvě jsou nějaké chyby. Krysař uvažuje o pomstě a napadne ho celé město Hammeln vyhubit – navést všechny jeho obyvatele do řeky tak, jak to dělá s krysami. Kvůli své lásce k Agnes si však svůj čin rozmyslí, setrvává dále ve městě a schází se s ní. Zajímavá je pasáž, kdy Krysař v hospodě U Žíznivého člověka potkává nějakého muže z jiného města, který se paktuje s ďáblem. Krysař ale jeho svodům dát se na tuto cestu odolá, protože ví, že by ďáblovi za jeho služby musel prodat své srdce. Tragédie nastává ve chvíli, kdy se mu jednoho dne Agnes přizná, že čeká dítě s dlouhým Kristiánem. Zapřísahá se, že Kristiána nemiluje, a chce, aby ji Krysař nenáviděl. Druhý den si Agnes od své matky nechá vyprávět starou pohádku o hoře Koppel tyčící se nad městem. Podle této pohádky každý, kdo chce, se může skrz propast zející na jeho vršku, dostat do bájného Sedmihradska, kde se všem žije lépe. Agnes odejde z domu a už se nevrátí. Vrhne se do propasti. Její matka zešílí, zoufalý Krysař ji hledá. Nakonec se dozví, co se stalo, a chce ji následovat. Tesklivě a silně píská na svou píšťalu a celé město odvede s sebou. Všichni – až na Seppa Jörgena a nemluvně, které kdosi nechal samotné doma – končí v propasti. Zda se dostali do Sedmihradska nikdo neví. Sepp Jörgen se vydá na horu Koppel až druhý den i s nemluvnětem. Nakonec ale odolá touze skočit do propasti a odchází hledat ženu, která by nakrmila hladové dítě.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.