Definiční obor funkce – odmocnina se zlomkem a logaritmem v argumentu

Další příklady na defi niční obor

zdroj: mathematicator.com