2. polovina 19. století

2. polovina 19. století

– 2 typy válek: sjednocení států, boje na Balkáně

ITÁLIE

  1859 – bitva u Solferina

  1860 – porazili RAK, mají jen Severní IT; vznik Piemont – Cavour

–       Cavour (má Piemont) XXX G.Garibaldi — spojili Piemont a Neapolsko

G.Garibaldi – revolucionář; když se něco dělo v IT, tak tam byl

–       Neapolsko – podařilo se mu uspořádat povstání – dobije

  1866 – dostali Benátky (od Bismarcka)

–       zbývá jen Řím (patří papežovi)

  1870 – připojil se Řím a pás Itálie kolem – papeži zůstal Vatikán (právě vzniká)

= Itálie – takovou, jakou ji známe teď

NĚMECKO

  1815 – Vznik Německého Spolku

–       hlavní věc přichází s Bismarckem

1866 bitva u Hradce Králové – Bismarck zvítězil

–       ještě nemůže vyhlásit samostatnost Německa (silný protivník – FR)

  1870 – válka Prusko-Francouzská

  • –       Bismarck má mnoho smluv s ostatními státy Německého Spolku proti FR
  • –       Bismarck musel vyprovokovat FR – Emžská Depeše (=dopis, kt.odchytil a upravil – velmi urážlivé) – válka
  • –       FR není připravena na válku – vojevůdce je nám Napoleon III. – není vůbec schopný, měl také v záloze Mac Mahona, toho nepustil; Prusko má obrovskou armády (vojevůdce Moldke)
  • –       válčí se na území FR – Prusko jasně vyhrálo

bitva u Sedan – Francouzi byli obklíčení PRU armádou, nechtěli se vzdát

o   FR střílí z děl, ale po chvíli se vzdali = výhra Pruska

–       v Paříži revoluce – zvrhnutí Napoleona  III., vyhlásí Pařížskou republiku a dál bojují proto Prusku

–       všichni fandí Paříži, a tak Bismarck rychle zaútočí – měsíc se brání = kapitulace Paříže = Frankfurtská mírová smlouva- Prusko zavádí Likvidační válečné reparace – obrovské částky, když nemají, musí platit v naturáliích; sebrali jim také Alsasko a Lotrinsko

  1870 – Vilém I. vyhlásil Německé Císařství v zámku Versailles

  • –       1.císař: Vilém I. | 1.kancléř: Otto von Bismarck
  • –       v Paříži je hlad, dělníci jdou do ulic, dobyli radnice

Pařížská komuna – dělnický stát; vyhlašovali komunismus

  • –       pokrokový stát (bytová politika, školy zdarma, rovnoprávnost žen)
  • –       tento stát setrval cca měsíc – byl velmi krutě dobit PRU armádou (14 dní)

bitva o Pere Lachaise – nejznámější hřbitov v Paříží (založil jezuita)

–       krvavá bitva; ti, co přežili bitva, byli zabiti u zdi – Zeď Komunardů

reklama