ČSR + ČSSR

ČSR + ČSSR

 

1948 – převrat (prezident Gottwald)

  • Gottwald umírá (balzamován, ale špatně)

A.Zápotocký (1955-57)

  • člen rozumných komunistů
  • není vůdčí osoba; za 2.sv.v. byl ve vězení a koncentrácích – po válce předseda vlády
  • po Stalinově a Gottwaldově se štěpí funkce – prez.Zápotocký,gen.tajemník A.Novotný
  • komunista reformátor, ale své výroky často ruší

1953 – Měnová reforma (29.5.-katastrofa pro lidi)

  • klesají ceny, životní úroveň prudce klesá – sebevraždy, povstání (armáda + SNB je potlačí)
    • Plzeňské povstání – 2 dny bojů
  • obnovování procesů (se SVK komunisty – odsouzen i G.Husák)

A.Novotný

  • sloučil funkce; odsuzuje destalinizaci
  • 1956 socha Stalina na Letné

1960 – Socialistická ústava

  • název ČSSR
  • 60.léta – už nejde tak moc izolovat Z a V – informace ze západu, Ruska
  • generace nadšených komunistů zestárla – 1959 rehabilitován Slánský
  • gen.tajemník A.Novotný (i prezident)
    • pro-stalinovský (jak Gottwald)
  • 1965 – Brezněv navrhuje umístnění posádek Rudé armády a Číny
    • Novotný odmítá
    • Brezněv plánoval přemístit jaderná arsenál do ČSR
      • počátky plánování invaze do ČSR
  • Novotný nesnáší Slováky – dost jim omezuje práva; ruší vládu, …

60.léta – velké změny – Mládež už není informačně izolovány (postupně uvolňována)

  • Novotný tomu nebrání

Umění – K.Kryl, Beatlemánie, politická satira – Šimek a Grossmann, M.Forman

  • rádio svobodná Evropa
  • změna i mezi komunisty – A.Dubček

A.Dubček – Slovák, jdou do SSSR budovat komunismus

  • 1938 se vrací ze SSSR – po válce se začíná angažovat (šéf SVK komunistů)
  • 1963 – nejvyšší funkce v ÚV KSČ
  • sympatický, normální člověk – oblíbený … Socialismus s lidovou tváří
    • liberalizace
      • zrušení cenzury, filmy, knihy, časopis Mladý svět
    • rozdělení KSČ
      • Revoluční křídlo (Dubček, Černík, Kriegel)
      • Konzervativní (Bilák)
  • v 60.letech nastává liberalizace společnosti
    • Dubček – oblíbený
      • Reformní křídlo komunistů
  • uvolnění cenzury, vlna umělců

1967 Reformní křídlo – velmi silní, vedení státu

  • demonstrace
    • Strahovské události (Chceme světlo)

podzim 1967 – Dubček vyzívá k pročištění vedení

  • prosinec – návrh na sebrání 1 funkce Novotnému
  • přijíždí Brežněv a Novotný přestává být gen.tajemník KSČ (=gen.tajemník Dubček)
    • Pražské jaro
  • liberální reformy
    • zrušení cenzury a komunistických zákazů, čistky v politice

Šejnova aféra (generál)

  • neměl ani maturitu, odvolán a emigruje
  • premiér O.Černík, předseda parlamentu J.Smrkovský, prezident L.Svoboda 
  • G.Husák kličkuje mezi tábory
  • duben 1968 má proslov Dubček
  • květen 1968 – článek 2000 slov
    • radikalizace společnosti
      • Dubčekovy reformy jsou pomalé
  • Akční program KSČ – plány strany do budoucna

květen-červen 1968 – Akce ŠUMAVA (štábní cvičení)

  • cvičení vojsk Varšavské smlouvy = příprava invaze
  • červenec 68 – naplánována invaze
  • dopis s výstrahou do Prahy
    • srpen – Čierna – sraz Dubčeka s Brežněvem
      • jednání; varování Dubčeka
  • 15.8. – plány na invazi hotové
  • 20.8. – sjezd UV KSČ – návrh na odstranění Dubčeka
  • 21.8. – začíná invaze
    • 5 států (95% rudá armáda)
  • útok trvá asi den; boj o ČS rozhlas – brání asi 500lidí
  • pasivní odpor – města popsána protiruskými hesly, ničení dopravního značení
  • 23.8. – vedení státu zmizelo
    • nové vedení Husák, Judra, Bilák
  • liberálové v Moskvě musí podepsat Moskevský protokol (Invaze pozitivní věc)
    • silný nátlak, Kriegel nepodepsal
    • Dubček a spol.se vrací do funkcí = pomalu ztrácí postavení – 1970 vymalováno
  • svět za to Moskvu odsuzuje
    • R. Schiwietz – ve Varšavě se na protest upálil (1/2 roku před Palachem)
    • v ČSSR se upálilo 7 lidí (i ve Vsetíně jeden)
  • žádné drsné čistky, ale postupné odstraňování reformních komunistů z funkcí
  • končí Ruský sen (trval 100let)
  • říjen 1968 – protesty (do konce roku utichly)
  • leden 1969 – upálil se J.Palach
    • chce vybudovat společnost
      • otřese to společností
        • Palachův týden – velké demonstrace
          • armáda a lidové milice to potlačí
  • Palach inspiruje i další lidi
    • ve Vsetíně p.Peroutka (říjen 1969)
  • březnové události 1969 – 2 dny bojů v Praze
    • na MS – ČSSR 2x porazila SSSR
      • demonstrace, střílí se, bojuje se o Václava
  • srpen 1969 – 1.výročí – zase velké demonstrace ve všech městech
    • drsně potlačeny – 15mrtvých (demonstrace zmizely)

Období normalizace (1969-89)

  • návrat ke starému komunismu
  • čistky v KSČ = reformní křídlo
  • nenápadný a trvalý tlak na lidi – rukojmí děti
  • 1970 – dokument Poučení z kritizovaného vývoje
  • S+B všemocní, Kádrovací komise