Evropa v 16.století- Anglie

Jindřich VI. Lancaster

 • -       muž, který prohrál stoletou válku
 • -       Anglie je přeplněna žoldnéřskými vojáky = šlechtici si je najímají a tvoří své vojska

1353 – konec stoleté války

1455 – počátek války Růží (růže jsou ve znaku obou rodů) – válka šlechty proti sobě = (Jindřich VI.) Lancasteři XXX Yorkové (Richard z Yorku + synové Eduard IV.a Richard)

Eduard IV.

 • -       velmi silný panovník
 • -       ukončí občanskou válku (všichni se ho bojí, tak nic nedělají)
 • -       mnoho reforem (ekonomické,…)

1483 Eduard umírá, ale má 2 syny: Eduard V.(12) a Richard(6)

Richard III. (bratr Eduarda IV.)

 • -       po smrti bratra se stane správcem Anglie (do té doby, než vyroste Eduard V.)
 • -       velmi silný válečník
 • -       uznává nástupnické právo Eduarda
 • -       po smrti bratra začíná velké povstání Lancasterů

Povstání Lancasterů

-       Lancastery vede Jindřich Tudor

1485 bitva Bosforth – po Hastings nejslavnější bitva Anglie

 • -       bitvu vyhraje Jindřich VII. Tudor (Richard III. zemře)
 • -       byla to válka až do vyčerpání (po bitvě nejsou skoro žádní šlechtici)
 • -       Jindřich Tudor si vezme dceru Eduarda IV. Alžbětu a tím nastane sjednocení rodů

1485 nastupuje dynastie Tudorovců

Jindřich VII. Tudor (1485-1509)

 • -       zakázal šlechtě mít vlastní armády
 • -       z vypleněné Anglie z války růží vytvoří velmoc Evropy
 • -       podporuje města (měšťanstvo a obyvatelstvo bude největší oporou Tudorovců)
 • -       velmi skromný a spořivý člověk - obnoví anglické bohatství
 • -       pochopil, že zámořské objevy bude budoucnost a je potřeba orientovat se na námořní obchod – zakládá námořnické školy – platí odborníky
 • -       vytvořil loďstvo, které může být válečné nebo obchodní (jak je potřeba)
 • -       stojí na začátku doby, kdy Anglie bude ovládat všechny oceány

Jindřich VIII. Tudor (1509-1547)

 • -       syn J.VII.; zasnoubil se s Kateřinou Aragonská (Španělská princezna)
 • -       první renesační panovník (zajímá se o vědu, astronomii, skládá hudbu,…)
 • -       jeho vláda začíná nadějně, ale čím je starší, tak se projevuje silná paranoia
 • -       s Kateřinou má pouze dceru Marii, ale chce syna
 • -       manželství není dobré, protože je přísná katolička (přísná na protestanty,…)
 • -       Jindřich se chce rozvést, ale papež to nepovolí, protože synovec Kateřiny je císař Karel V., který je velmi obávaný a papež si ho nechce znepřátelit
 • -       Jindřich to udělá tak, že založí svoji církev „Anglikánská církev“, jelikož ho obyvatelé podporují, tak není žádný problém
 • -       za ženu si vezme Annu Boleynovou (dcera Alžběta) – později nechá Annu popravit

1533 – začne se projevovat silná paranoia

 • -       ten kdo byl proti popravě Anny, tak byl popraven taky, popraven byl i T.Moore – dílo Utopie
 • -       vzal si Janu Seymourovásyn Eduard
 • -       Jindřich se v Anglii chová velmi autograficky a začne vadit šlechtě
 • -       v zahraniční politice vystupuje rozumně – doba rozdělení náboženství – silné války – slíbí pomoc – nechá si zaplatit, ale nikomu nepomůže – „rozhoduje o osudu Evropy“

Eduard VI. (1447-1553)

 • -       za jeho vlády byla vydána Anglikánská bible
 • -       po 7-mi letech vlády zemře a vznikne problém – parlament musí řešit, kdo bude vládnout (dcery Jindřicha VIII, ženy Jindřicha VIII., šlechta?)
 • -       vlády se ujme dcera Marie

Marie Krvavá

 • -       tělem i duší Španělka (miluje katolictví)
 • -       když přijede do Anglie, začne pronásledování kvůli víře
 • -       přivede si vojáky ze Španělska a začne popravovat a upalovat kacíře
 • -       provdá se za Španělského krále Filipa II. – nejvíc radikální katolík
 • -       naštěstí pro Anglii, Marie brzy zemře
 • -       parlament po dlouhém přesvědčování zvolí za královnu dceru J.III. - Alžbětu I.

Alžběta I.

 • -       znovu obnovuje Anglikánskou církev a povoluje v Anglii i katolíky
 • -       za její vlády dojde k největšímu rozmachu Anglického námořnictva
 • -       vznikají korzáři = „státní piráti“F.Drake, J.Hawkins, W.Raleigh
 • -       Alžběta je neoficiálně podporuje, ti ji dávají část úlovku
 • -       Španělé si stěžují (Drake a spol ničí španělské lodě)

Marie Stuartovna

 • -       jako Francouzská a Skotská královna se dostala do střetu s protestantskou církví
 • -       byla popravena Alžbětou

1587 – Cadiz – Drake proplul kolem Gibraltaru, zničí neodbytný přístav a odpluje pryč

1588 – bitva o La Mance - Španělé postaví loďstvo Armada (neporazitelná Šp. flotila)

 • -       Drakova armáda zničí pár Španělské lodě; hodně Španělů zemře na skotském pobřeží, kde je pobijí divoké kmeny – po roce se do Španělska vrací zbytek Armady
 • -       tímto začíná anglická námořní nadvláda
 • -       Alžběta podporuje umění – „Alžbětínská kultura“ – Shakespear, Marlow, Bacon,…

F.Bakon

 • -       lord strážce pečeti
 • -       filozof; říká, že je potřeba znovu budovat vědu, znovu od začátku zkoumat přírodu)
 • -       Alžbětínské divadlo – velká propaganda pro Tudorovce

1603 – Alžběta umírá – parlament zvolí Jakub Stuart (syn M.Stuartovny)