Náboženství v 16.století

Náboženství  v 16.století

–       postupně se důležitost náboženství vytrácí – důležitý je člověk

1500 – nová forma křesťanství v Evropě = Luteránství

Luteránství

Martin Luther

 • –       studuje na kvalitních univerzitách; stal se profesorem teologie (největší vzdělání)
 • –       místo právnické kariéry se dal na církev – stal se mnichem
 •    církev potřebuje peníze, tak se zase začínají vybírat odpustky, poplatky, … – začínají se stavit chrámy (platí to papež) – Sixtinská kaple,…
 • –       Luther si myslí, že lidé mají 2 bohy (bůh starého zákona a nového zákona je Kristus)
 •    říká, že dobrý bůh je ten přísný! = hlásá, že ten bůh nemůže nikomu odpustit, …, ale že je církev k ničemu = je církev zbytečná
 •    člověku může pomoct opravdová víra = vlastnost, kterou máte nebo nemáte – máte to v sobě, nemusíte chodit do kostela, modlit se atd,…
 •   říká, že církev nepotřebuje peníze, a tak získá přízeň lidí (nemají peníze a nemají z čeho platit), šlechtě a vyšším pánům
 • –       1517 – svoje myšlení sepsal do knihy: 95 tezí proti odpustkům

 •    poslal to na univerzity, ať to prodiskutují = knihtiskem se to rozšířilo – lidé tomu nerozuměli, ale tak si to přeložili: církev je na nic, nic nebude platil a církev má být chudá, tak jí peníze sebereme
 • –       okamžitě se na luteránské náboženství přidají římskoněmecká knížata a seberou církvi majetek
 • 1520 – svolána diskuze ve Worms – svolal ho nový římskoněmecký král Karel VI.

 •    byli zde svoláni nejvyšší představitelé; Luther řekne, že to nové náboženství nepodporuje a uteče pryč (introvert)
 •    byl dán církví do klatby, pronásledován, ale brání ho knížata ve Wartburgu

     Německá selská válka

     1524-1526 – si poddaní řeknou, že nebudou platit ani šlechtě = začne povstání

spíše válka než povstání (většina povstalců bude popavena – T.Munster – 1.komunista v Evropě) – najednou je luteránství povoleno, a tak se začne značně rozšiřovat

Jan Kalvín

 • –       velmi radikální nástupce Luthera
 • –       napíše spis, kde říká, jak vypadá správný protestant
 • –       žije v Ženevě, kterou katastrofálně proměnil (všechno bylo zakázáno jako hřích)

U. Zwingli

 • –       také si sepisuje svoje pravidla, jak vypadá protestant
 • –       Evropa se rozdělí na poloviny: katolíky a protestanty – tyto poloviny proti sobě začnou válčit

Šmalkaldská válka /1546-47/

–       válka katolíci proti protestantům – vyhrají katolíci

1555 – Augšpurský mír – na malou chvílí zastaví náboženské války

–       tento mír považuje Karel V. jako osobní prohru a odejde do kláštera

Francie v 16.století

 • –       vrací se zpátky na místo velmoci (pomohlo jí vymírání burgundské dynastie)
 • –       poslední středověcí králové Francie: Karel VIII. a Ludvík XII. (1515)
 • –       u těchto panovníků se dokončují standardní hranice Francie
 • –       chtějí se rozšířit do: Itálie (na chvíli dobyli Neapolsko)
 •    Itálie je rozhádaný stát, ale když je problém, tak se spojí
 • –       Itálii brání papež Julius II. (válečný papež)
 •    dal dohromady Svatou Ligu = koalice italských států proti Francii
 •    za jeho vlády se postavila Sixtinská kaple (Michellangello-vztah s Juliem)
 • –       ve Francii nastupuje nový král:

František I.

 • –       velice vzdělaný (renesanční panovník), chce všechno znát
 • –        pozval do Paříže všechny známé umělce (Da Vinci, Michellangello-donesli si své nejlepší díla, a proto jsou teď vystaveny v Louvru)
 • –        zvýšil daně, aby si toto všechno mohl dovolit – druhá polovina jeho vlády už není tak dobrá = zadlužuje stát
 • –        znovu začal dobývat Itálii; tam se srazil s Karlem V. (největší protivník)
 • –        v roce 1519 umírá Maxmilianus a je další volba římskoněmeckých králů:

 • •       František I.
 • •       Karel V. – půjčil si peníze a všechno si zaplatil (získal korunu)
 • –        Od této doby ho František nenáviděl
 • –       začíná Dlouhá série Italsko-Francouzských válek:
 •   1525 Pávie – byl zde František zajat a aby byl propuštěn, musel tam nechat své dva syny
 •    tyto války Francie prohrála – finanční krize, ztráta Itálie, ve Francii začíná vládnout Karel V.-(bojí se ho i papež)

      1527 Sacco di Roma – zničení Říma (jeho vyhlazení)

–       poté co zemřel, nastupuje jeho syn Jindřich II.

Jindřich II. (1547-59)

 • –       nenávidí Habsburky, pokračuje válka s Itálií – už se nerozšiřuje, ale brání své území
 • –       má obrovské potíže, ale po sérii válek dokázal Francii ubránit
 • –       v roce 1559 byl vyhlášen Cateau Cambresis
 • tímto mírem získala Francie přístav Calais
 • –       Jindřich si toho moc neužil – po tomto míru měl turnaj, na kterém zemřel(dřevcem do obličeje)
 • –       měl velice schopnou manželku – Kateřina Medicejská, která se chtěla prosadit

 měl 3 syny:

 • 1.     František II. (1559-60) – jeho manželka byla Marie Stuartovna
 • 2.     Karel IX. (1560-74) – často mění názory=neschopný; za jeho vlády začínají války: Katolíků (za ně byl rod De Guise) X protestantům (Hugenoti:)
 •                                                        i.     C.de Coligny – ovládal politiku ve Francii
 •                                                       ii.     de Conde – ze šlechtického rodu
 •                                                     iii.     A.de Bourbon

3.     Jindřich III.

 • –       v roce 1571 de Guise přecházejí do defensivy – začali je podporovat Španělé
 • –       1572 – K.Medicejská chce tyto strany urovnat, tak uspořádá svatbu své dcery Markéty z Valois a Jindřicha III. Navarrského
 • –       na tento den naplánoval de Guise masakr Hugenotů – Bartolomějská noc (1572)
 •    Jindřich de Guise zabil přes 10 000 Hugenotů, ale Jindřich Navarrský stihl přejít na katolictví a vzít si Markétu
 • –       po této noci vládne ve Francii Jindřich de Guise – (není král – král je Karel XI.)
 • –       po smrti Karla XI. začal vládnout jeho bratr Jindřich III.

Jindřich III.

 • –       všichni ví, že je gay(neměl děti)
 • –       začíná válka tří Jindřichů (Jindřich III, Jindřich Navarrský, Jindřich de Guise)
 •    J.Navarrský utekl do Anglie (opět protestant), J.de Guise zemřel
 • –       v roce 1585 zemřel Jindřich III.=vymřel rod Valoa a králem se stává Jindřich Navarrský

Jindřich Navarrský

–       opět se stal katolíkem, aby nebyla Francie nábožensky rozdělená, zemřel a vlády se ujal jeho syn Jindřich

Jindřich IV.

1589 Edikt Nantský = vyhlášena naprostá rovnost Hugenotů a Katolíků

reklama