Neolit

Neolitická revoluce (zemědělská) - nejstarší v dějinách (3000 let)
Zemědělství, domestifikace zvířat (kozy)
Vrtané, broušené, leštěné kamenné nástroje
Tkalcovský stav, keramika, zrnostěrka (drcení zrna), nekvašený chléb
Domy - kůly propletené proutím a proutí oházené hlínou
První přirozená dělba práce
Období matriarchátu
Naleziště - Bíliny u Kutné Hory

1. Neolit. Dostáváme se do období výrobního hospodářství = člověk se vlastní produktivitou přičiňuje o uspokojení vlastních potřeb. Neolitická revoluce:

a) Zemědělství s chovem dobytka se oddělilo od lovu a sběru - hovoříme o 1. společenské dělbě práce. Pěstují se obiloviny (výnos až 10 zrn ze  zasetého), luštěniny a technické plodiny. Zemědělství vzniká především v teplejších oblastech s úrodnou půdou a dostatkem vláhy (u řek).

b) Výroba dokonalejších nástrojů - broušením, vrtáním, hlazením. Na mletí obilí se užívaly kamenné mlýnky (někde dodnes !). Na jednoduchých svislých stavech se tkají textilie. Zemědělci užívají jednoduchého háku k orbě. Výroba potravin a nástrojů - soběstačnost, neexistuje směna výrobků.

c) Nerovnoměrnost vývoje - rychlejší  na Předním východě (10 .tisíciletí př.n.l.), v Mezopotámii, v Africe - Egypt, v Indii. Teprve pak přes Balkán do Evropy znalost obilí (6. tisíciletí př. n. l.).

d) Rodová společnost se seskupuje v kmeny (několik rodů). Trvá společenská rovnost. Dominantní postavení má žena - matka = matriarchát.

e) Zdokonalují se obydlí - ze dřeva a hlíny. Vznikají stálá sídliště na nových místech. Lepší obživa pro více lidí.